Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
20.07.2021

Członkowie Rady Ochrony Pracy o polityce kadrowej PIP

Podczas posiedzenia w trybie online w dniu 20 lipca 2021 r. członkowie Rady Ochrony Pracy (ROP) zadeklarowali poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się również do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu.

Tabliczka informacyjna Rady Ochrony Pracy
 

– W najbliższym czasie będę wnioskowała o 60 nowych etatów w PIP w skali całego kraju – zadeklarowała podczas posiedzenia ROP Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. – Potrzebujemy doświadczonej, dobrze wykształconej i godziwie opłacanej kadry inżynierskiej, abyśmy w optymalny sposób realizowali zadania ustawowe. Im będzie nas więcej, tym będziemy skuteczniejsi – uważa szefowa PIP.

Posiedzenie ROP było niemal w całości poświęcone sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku oraz sytuacji kadrowo-płacowej w urzędzie. Członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie odnieśli się do sprawozdania z działalności PIP w 2020 roku, które – poprzedzone słowem wstępnym Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy – prezentowali zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz Dariusz Mińkowski.

Posiedzenie, odbywające się pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, zostało zdominowane przez dodany w ostatniej chwili punkt: sytuacja kadrowo-płacowa w Państwowej Inspekcji Pracy a problemy w pozyskaniu specjalistycznej kadry pracowniczej. Temat referowały Małgorzata Wysocka, dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP oraz Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP.

Zdjęcie: Kancelaria Sejmu/Marta Marchlewska