Napo zadba o kręgosłup

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przygotowała serię filmów, których bohater Napo z humorem uświadamia widzów na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą.

Praca siedząca, monotonne i powtarzające się ruchy, brak aktywności fizycznej i podnoszenie ciężkich ładunków to niektóre z czynników ryzyka, które należy eliminować, by ograniczyć dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy.

Kadr z filmu z Napo
 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy poprzez serię filmów chce zwrócić uwagę, że zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą można zapobiegać, stosując proste rozwiązania w miejscu pracy. Wczesna interwencja pracodawcy, techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze oraz ergonomiczny sprzęt nie tylko zwiększą komfort pracy, ale też uchronią pracowników przed dolegliwościami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.

Weź udział w nowej przygodzie Napo: Napo dźwiga mniej – 2021 

Link: Napo in Lighten the Load - 2021 | NAPO (napofilm.net)