Z członkami Rady Ochrony Pracy o pozyskiwaniu kadr dla PIP

Dyskusji nad koncepcjami rozwiązań w zakresie naboru specjalistów zewnętrznych na stanowiska inspektorów pracy poświęcone było spotkanie online Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko z członkami Rady Ochrony Pracy, zorganizowane z inicjatywy szefowej Państwowej Inspekcji Pracy 23 sierpnia 2021 r.

wwwIMG9274

Wideokonferencja była następstwem plenarnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy z 20 lipca 2021 r., podczas którego przedstawiona została analiza sytuacji kadrowo-finansowej w urzędzie. Zwrócono wówczas uwagę na problemy z pozyskiwaniem specjalistycznych kadr dla Państwowej Inspekcji Pracy, głównie z powodu nieatrakcyjnej w porównaniu z innymi pracodawcami oferty płacowej.

Dyskusja online z członkami Rady Ochrony Pracy stała się okazją do przedstawienia refleksji, spostrzeżeń, a także propozycji konkretnych rozwiązań, mogących być inspiracją dla PIP do działań w omawianym zakresie. Mówiono m.in. o potrzebie nawiązania ściślejszej współpracy z uczelniami w procesie kształcenia i pozyskiwania dla PIP kadry, zwłaszcza inżynieryjnej, zwiększeniu aktywności informacyjnej i promocyjnej urzędu w tym środowisku, tworzeniu studiów dedykowanych dla obecnych i przyszłych kadr inspekcji pracy. Wskazano również na celowość zainteresowania kandydatów do zawodu możliwością rozwoju zawodowego w międzynarodowych instytucjach, z którymi współpracuje Państwowa Inspekcja Pracy, co również może uatrakcyjnić jej ofertę.

W wideokonferencji wzięli udział: zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka i wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Katarzyna Cichy.