Znamy laureatów Nagrody im. Romana Giedrojcia

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uhonorowała wyróżniających się inspektorów pracy Nagrodami Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia. Uroczyste spotkanie z laureatami zostało zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 27 sierpnia 2021 roku.

Laureaci Nagrody im. Romana Giedrojcia
 

– Nie będzie tu nadużyciem, kiedy stwierdzę, że o sile państwa i służb działających w jego imieniu świadczy właśnie determinacja inspektorów pracy w niesieniu pomocy pracownikom, których prawa są naruszane – podkreśliła w swoim wystąpieniu szefowa PIP. – Każda rzetelnie rozpatrzona skarga i wnikliwa kontrola sprawiają, że konstytucyjny przepis mówiący, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest tylko pustym zapisem. To szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy wielu pracowników odczuwa skutki pandemii, a pracodawcy, by przetrwać, sięgają po nowe rozwiązania organizacyjne oraz technologiczne – uznała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

W czwartej już edycji Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia, Katarzyna Łażewska-Hrycko na pierwszym miejscu za wybitne zasługi i oddanie pracy inspektorskiej uhonorowała Agnieszkę Kraszewską-Godziątkowską, nadinspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska jako inspektor pracy od 2002 roku, wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w zakresie poprawy warunków pracy oraz determinacją i skutecznością w egzekwowaniu przepisów prawa pracy. Corocznie koordynuje w Okręgu w Gdańsku tematy z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy, z zakresu prawnej ochrony pracy. Główny specjalista w obszarze wynagrodzeń. Okresowe wyróżniające oceny kwalifikacyjne potwierdzają jakość i efektywność pracy Pani Inspektor – można między innymi przeczytać w uzasadnieniu przyznania nagrody, którą wręczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy oraz Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, członek Rady Ochrony Pracy.

Statuetka Nagrody im. Romana Giedrojcia
 

Drugą nagrodę z rąk szefowej PIP oraz Ewy Flaszyńskiej, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odebrał starszy inspektor pracy, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach Arkadiusz Wieczorek.

Trzecią nagrodę przyznaną starszemu inspektorowi pracy, specjaliście w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie Bogdanowi Solawie wręczyła Główny Inspektor Pracy wraz ze swoim zastępcą Jarosławem Leśniewskim.

W uznaniu za odpowiedzialną i merytoryczną pracę Katarzyna Łażewska-Hryko w tej edycji wyjątkowo postanowiła przyznać jeszcze dwie dodatkowe nagrody, które otrzymali inspektorzy pracy z Białegostoku i Poznania: Radosław Olkowski oraz Kazimierz Hauke.

List gratulacyjny Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej skierowany do laureatów odczytała dyrektor Ewa Flaszyńska.

Wręczenie Nagrody im. Romana Giedrojcia
 

To był dla mnie wyjątkowy dzień, który dostarczył mi wiele miłych chwil i też wielu wzruszeń związanych ze wspomnieniami o Romanie Giedrojciu, z którym długo współpracowałam – powiedziała po uroczystości laureatka pierwszej nagrody Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska. – Sama nagroda jest ogromnym wyróżnieniem, a ja z niezwykłą radością przyjęłam informację, że zostałam jej laureatką dodała nadinspektor pracy z Gdańska.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Romana Giedrojcia