Rusza konkurs O!ZNAKI PRACY

Startuje V edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i filmowego „O!ZNAKI PRACY”! Nabór prac rusza 1 września 2021 r. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz wykorzystywania różnorodnych form artystycznego przekazu w upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i nauki. Jego celem jest inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą, sondaż wyobrażeń na temat współczesnego rozumienia bezpieczeństwa pracy, budowanie świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz sposobów przeciwdziałania.

OZNAKI PRACY
 

Poprzednie cztery edycje konkursu, przeprowadzone w latach 2017-2020 spotkały się z ogromnym zainteresowaniem fotografów i filmowców. Kolekcja nadesłanych na konkurs zdjęć oraz filmów stworzyła unikalny obraz człowieka w pracy w XXI wieku.

Tematyka

Podobnie jak w ramach poprzednich edycji, tematem tegorocznego konkursu O!ZNAKI PRACY 2021 jest praca. W tym roku szczególnie zachęcamy do podjęcia tematu innowacji w profesjach z tradycjami, poddania analizie pozornie antytetycznego zestawienia „stary zawód - nowa rzeczywistość”. Tej tematyce bowiem będzie dedykowana nagroda specjalna im. Sztucznej Inteligencji (AI).

Harmonogram

  • 1 września 2021 r. - rozpoczęcie rejestracji uczestników konkursu na stronie internetowej konkursu i przesyłania prac na konkurs;
  • 3 października 2021 r. - ostateczny termin rejestracji uczestników konkursu na stronie internetowej konkursu i przesyłania prac na konkurs;
  • 4-6 października 2021 r. - preselekcja
  • 16-19 października 2021 r. - I etap oceny prac konkursowych;
  • 23 października - 26 października 2021 r. - II etap oceny prac konkursowych;
  • Listopad 2021- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Nabór prac w terminie 01.09-03.10.2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu (dostępna pod adresem: http://oznakipracv.ciop.pl Zapraszamy do udziału!