Legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców przy pracach sezonowych

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line, organizowane w ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) „Prawa przez cały rok”.

Szkolenie odbędzie się 20 września 2021 r. o godzinie 10.

Celem szkolenia (w aplikacji Teams) jest zwiększenie świadomości pracowników i pracodawców w przedmiocie ich praw i obowiązków dotyczących legalności zatrudnienia.

Szkolenie skierowane jest do obywateli Polski i Ukrainy, w tym do podmiotów zatrudniających. Prowadzone będzie w języku polskim i ukraińskim.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 15.09.2021 r. poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. W przypadku większej liczby osób chętnych na szkolenie, zorganizowana zostanie kolejna edycja.

Zaproszenie na szkolenie
 

БЕЗПЛАТНИЙ КУРС В РАМКАХ КАМПАНІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ (ELA) „ПРАВА ВПРОДОВЖ ЦІЛОГО РОКУ”

 Районний Інспекторат Праці у Лодзі запрошує на безплатне он-лайн навчання
(у додатку Teams), оргазоване в рамках інформаційної кампанії Європейського Управління з Питань Праці (ELA) „Права впродовж цілого року”.

Курс відбудеться 20 вересня 2021 р.  у 10:00.

іллю курсу є розширення свідомості працівників і роботодавців в справі їх прав та обов'язків стосовно легальності працевлаштування.

Курс спрямований до громадян Польщі та України, в тому числі до роботодавців. Проводитиметься польською і українською мовами.

Просимо підтвердити свою участь в занятті до 15 вересня 2021 р. за допомогою ,електронної пошти.

написавши на адресу prewencja@lodz.pip.gov.pl або заповнюючи форму заявки. Кількість учасників обмежено до 25 осіб. У випадку заявки більшої кількості охочих прийняти участь у навчанні, організується наступна зустріч.