Wymiana doświadczeń na temat ergonomicznej pracy

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 31 sierpnia 2021 roku odbyła się konferencja ‘’Ergonomia przy pracach ręcznych oraz obsłudze monitorów ekranowychw pracy i w domu - Doświadczenia praktyków, wskazania nauki”.  Organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu.

Wydarzenie zostało poświęcone kwestii dotyczącej obsługi komputerów w świetle przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, która nabrała szczególnego znaczenia w okresie pandemii Covid-19. Tematem konferencji były także kwestie dotyczące bezpiecznego wykonywanie prac ręcznych, w tym zmniejszania ryzyka nadmiernego wysiłku fizycznego poprzez organizację stanowiska, właściwe metody pracy, stosowanie urządzeń wspomagających, a także wspomaganie i zastępowanie prac ręcznych pracą maszyn.

W trakcie konferencji
 

Uczestnicy  konferencji
 

Konferencję rozpoczęto wystąpieniem zaproszonych gości m.in. Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego. Następnie głos zabrał zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Tomasz Gajdziński, który przedstawił Wielkopolską Strategię Ograniczania Zagrożeń Zawodowych oraz podsumował 10 lat współpracy na rzecz poprawy warunków pracy w Wielkopolsce. W konferencji uczestniczyli partnerzy instytucjonalni i społeczni, a także przedstawiciele pracodawców oraz specjaliści z zakresu BHP.

Wręczenie statuetki Partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych za okres 2013-2020.
 

Podczas wydarzenia wręczone zostały okolicznościowe statuetki Partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych za okres 2013-2020.  

Uczestnicy konferencji
 

Swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie ergonomii pracy podzielili się:

- Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy lek. med. Marek Andrzejewski,

- st. insp. pracy Anna Matuszczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu,

- dr hab. inż. Marcin Butlewski - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,

- inż. Piotr Janiszewski - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,

- mgr inż. Janusz Rajewski - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,

- dr hab. inż. Beata Mrugalska - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,

- dr inż. Żaneta Nejman - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,

- dr inż. Marek Goliński - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej,

- st. insp. pracy-specjalista Rafał Lisek – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu,

Przedstawiciele pracodawców:

- Dawid Poznański, Health & Safety Supervisor Operations Geberit  Produkcja Sp. z o.o. oraz

- Dominik Zawarty, kierownik działu bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z.o.o