Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
08.09.2021

Państwowa Inspekcja Pracy z Polskim Radiem dbają o bezpieczeństwo kierowców

Polskie Radio rozpoczęło emisje spotu kampanii PIP „Nie prowadź bez przerwy”. Komunikat przypomina kierowcom zawodowym o obowiązkowej przerwie w trakcie jazdy i ostrzega przed zmęczeniem, które może doprowadzić do wypadku.

Spot, oprócz prewencyjnego charakteru, spełnia również funkcję edukacyjną – zachęca do odwiedzenia strony www.bezpieczniwdrodze.pl, będącej bazą wiedzy na temat przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Dzięki bezpłatnym emisjom w Programach 1 i 3 Polskiego Radia oraz PR24, a także w Polskim Radiu Kierowców, PIP dotrze z przekazem do kierowców zawodowych, którzy „w trasie” słuchają audycji radiowych.

Czteroletnia kampania informacyjno-edukacyjna „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” promowana hasłem „Nie prowadź bez przerwy” dobrze wpisuje się w misję publiczną Polskiego Radia. Kampania  jest prowadzona od 2018 r. Ma na celu zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy, a także złym stanem psychofizycznym pracowników. Warto podkreślić, że tematyka bezpieczeństwa zajmuje ważne miejsce w Polskim Radiu, a Polskie Radio Kierowców jest jedyną 24-godzinną stacją radiową stworzoną dla słuchaczy interesujących się tematyką motoryzacyjną i bezpieczeństwem na drogach.

polskieradiologo

www.polskieradio.pl

 

Logo kampanii
www.bezpieczniwdrodze.pl