Stop nadużywaniu umów cywilnoprawnych (wideo)

W Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu w dniach 16-17 września 2021 r. odbyła się konferencja „Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – pomiędzy wyborem a brakiem wyboru”. Pełna relacja z konferencji do obejrzenia tutaj.

W konferencji, zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w formie hybrydowej, uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organów państwowych, parlamentarzystów, środowisk naukowych, reprezentanci partnerów instytucjonalnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele partnerów społecznych - związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Katarzyna Łażewska-Hrycko otwiera konferencję we Wrocławiu
 

Katarzyna Łazewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, otwierając konferencję, wskazała, że jej zorganizowanie jest reakcją na liczne zmiany w przepisach prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych mających na celu ograniczenie zjawiska nadużywania tzw. nietypowych form zatrudnienia.

– Pragniemy skierować uwagę na niezmiernie aktualny i złożony temat, który dotyczy licznych grup zawodowych – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Katarzyna Łażewska-Hrycko czyta list Marszałek Sejmu Elżbiety Witek
 

O znaczeniu debaty świadczą listy Elżbiety Witek, marszałek Sejmu RP i Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP, skierowane do jej uczestników.

– Jestem przekonana, że debata stanowi doskonałą okazję do wysłuchania opinii znakomitych prelegentów i przeprowadzenia dokładnej analizy obecnej sytuacji, a także punkt wyjścia do wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych, takich, które pozwolą Państwowej Inspekcji Pracy przeciwdziałać nadużywaniu formuły tak zwanego zatrudnienia pozapracowniczego – stwierdziła w swoim liście marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Podczas konferencji głos zabrała Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, która odniosła się do tematu konferencji m.in. w kontekście wyzwań i polityki demograficznej rządu.

Debata w trakcie konferencji we Wrocławiu
 

W trakcie dwóch dni konferencji uczestnicy mogli kompleksowo zapoznać się z problemami wynikającymi z obecnie obowiązujących zasad stosowania umów cywilnoprawnych na rynku pracy. Prelegenci omówili m.in. kwalifikację prawną nietypowych form zatrudnienia, porównali obowiązujące w różnych państwach zasady ustalania stosunku pracy. Zaprezentowano ponadto doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie postępowań o ustalenie stosunku pracy oraz orzecznictwo sądów powszechnych w tym zakresie.

Uczestnicy konferencji we Wrocławiu

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówili o roli ubezpieczeń społecznych w przeciwdziałaniu nadużyciom w zakresie wykorzystywania zatrudnienia niepracowniczego.

Dyskutowano także o kompetencjach organów państwowych w kontekście prawa do pracy.

Konferencja była okazją do zaprezentowania i przedyskutowania rozwiązań prawnych zaproponowanych w przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy projekcie ustawy o zmianie ustawy o PIP, przewidującym m.in. wzmocnienie pozycji prawnej inspektorów pracy w omawianym zakresie.

Ważną częścią wydarzenia był panel dyskusyjny na temat uprawnień inspektorów pracy w postępowaniu o ustalenie stosunku pracy w ocenie związków zawodowych i organizacji pracodawców.

16
 

17