Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
30.09.2021

Nagrody dla właścicieli bezpiecznych gospodarstw

W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie 29 września 2021 r. odbyła się gala XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, współorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Laureatom gratulował zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.

wwwIMG9444

Podczas uroczystości szesnastu laureatów etapów wojewódzkich konkursu otrzymało z rąk organizatorów i fundatorów nagrody. Główna z nich – ciągnik rolniczy – ufundowana przez prezesa KRUS, przypadła w udziale Małgorzacie i Markowi Borkowskim z województwa warmińsko-mazurskiego, właścicielom najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju w 2021 r.

wwwIMG9455

Nagrodę specjalną w formie pieniężnej Głównego Inspektora Pracy „za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” Dariusz Mińkowski wręczył Annie i Krystianowi Jakóbczakom z Mąkoszyc w województwie wielkopolskim.

wwwIMG9376

„Państwa praca to wielka wartość. Jednak istotne znaczenie ma to, w jakich warunkach jest wykonywana, ponieważ od tego może zależeć ludzkie życie. I właśnie ta myśl towarzyszy nam podczas organizacji kolejnych edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – powiedział, zwracając się do laureatów, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Podkreślił, że we współczesnym rolnictwie równie ważny, co przywiązanie do tradycji, jest stały, zrównoważony rozwój na rzecz poprawy warunków pracy. „Myślę, że w przypadku państwa gospodarstw rozwój ten mierzony jest skalą dobrych praktyk i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych obowiązków” – stwierdził Dariusz Mińkowski.

Laureatom gratulowali minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik.

wwwIMG9388

W tegorocznej XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, udział wzięło 906 gospodarstw indywidulanych. We wszystkich dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 21 000 gospodarstw.