• RSS
  • Wersja tekstowa
01.10.2021

Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie

W dniach 4-10 października br. odbędzie się TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA, organizowany przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Tegoroczna ósma edycja Tygodnia Bezpieczeństwa przebiega pod hasłem „Koniecznie Bezpiecznie”.

konieczniebezpiecznieA2420x594
 

Celem akcji jest ograniczenie wypadków oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach. Nieprzestrzeganie zasad BHP prowadzi do realnych zagrożeń zdrowia i życia.

W ramach wydarzenia na wybranych placach budów zaplanowano prelekcje i wykłady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, różnego rodzaju pokazy ratownictwa, demonstracje nowoczesnych rozwiązań technicznych. Podczas prowadzonych prelekcji na placach budów, inspektorzy pracy będą koncentrować się na odpowiedzialności w budownictwie, koordynacji i sposobie zabezpieczenia prac budowlanych.

Odbywać się będą również szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP, kursy podnoszące kwalifikacje pracowników oraz spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcja Pracy. Inspektorzy pracy będą prowadzili porady prawne dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach.

Więcej o szczegółach akcji można dowiedzieć się w okręgowych inspektoratach pracy oraz na stronie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.