Nagrody za wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych

Na Zamku Królewskim w Warszawie 7 października 2021 roku odbyła się uroczysta gala konkursu dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnianie niepełnosprawnych - Lodołamacze. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła statuetkę i okolicznościowe laureatom w kategorii Zatrudnienie Chronione.

Po raz kolejny konkurs organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) odbywał się pod patronatem honorowym Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.

Statuetka Lodołamacz


Laureaci Lodołamaczy to pracodawcy wrażliwi społecznie, którzy przełamują stereotypy i uprzedzenia, sprzyjają zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych. W ich firmach pracownicy niepełnosprawni są na równi z pracownikami pełnosprawnymi zaangażowani w budowanie wspólnego sukcesu. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególne honorowanie wszystkich tych, którzy dążą do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, umożliwiają im dostęp do edukacji, pracy i aktywności społecznej.
Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, witając uczestników gali przypomniał, że jest  to  już XVI edycja konkursu i tym czasie bardzo zmieniło się otoczenie biznesowe, oraz sposób patrzenia przez nasze społeczeństwo na osoby z niepełnosprawnością.
Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS podkreśliła, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych staje się ważnym elementem rynku pracy w związku z sytuacją demograficzną.
- Osoby niepełnosprawne, coraz częściej kończą studia wyższe, podnoszą kwalifikacje zawodowe, bardzo dobrze, że ten potencjał jest coraz lepiej wykorzystany - stwierdziła Prezes ZUS.
Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy wręczyła statuetkę Lodołamacza w kategorii Zatrudnienie Chronione - I miejsce - ABC Service Sp. Jawna, R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej z Wrocławia.

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy wręcza statuetkę w kategorii Zatrudnienie Chronione
Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy z laureatami  konkursu Lodołamacze w kategorii Zatrudnienie Chronione

W tym roku podczas XVI edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze uhonorowano Laureatów w 9 kategoriach:
•    Zatrudnienie chronione
•    Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
•    Otwarty rynek pracy
•    Instytucja
•    Dziennikarz bez barier
•    Przyjazna przestrzeń
•    Zdrowa Firma
•    Super Lodołamacz
•    Lodołamacz Specjalny

Występ Urszuli Dudziak

Uroczystość uświetniły występy Urszuli Dudziak, Stanisławy Celińskiej oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.