Na posiedzeniu pomorskiej rady dialogu

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy i Mariusz Pokrzywiński, p.o okręgowy inspektor pracy w Gdańsku wzięli udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, przeprowadzonym 12 października 2021 r. w formie wideokonferencji.

wwwIMG9495

Przybliżyli uczestnikom spotkania funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy na szczeblu krajowym i regionalnym.

wwwIMG9490

- Moja inicjatywa spotkania się z państwem wynika w dużej mierze z tego, że bez otoczenia, w którym funkcjonujemy jako inspekcja pracy: samorządu terytorialnego, urzędów, partnerów społecznych, nasza działalność byłaby pozbawiona elementu współpracy i dbałości o kwestie związane ze środowiskiem pracy. Bardzo nam zależy, żeby naszych partnerów instytucjonalnych i społecznych zachęcić do wspólnej troski o to środowisko – powiedziała w trakcie obrad Katarzyna Łażewska-Hrycko. - Jako Główny Inspektor Pracy dostrzegam ogromną potrzebę synergii działań różnych podmiotów, które dopiero łącznie mogą przynosić pożądane efekty w zakresie poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy – dodała szefowa PIP.

Nawiązując do specyfiki gdańskiego inspektoratu związanej z jego położeniem, zapowiedziała reaktywację Sekcji Morskiej przy OIP Gdańsk.

wwwIMG9514

Mariusz Pokrzywiński, p.o. okręgowy inspektor pracy w Gdańsku w obszernej prezentacji przedstawił efekty działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjno-promocyjnej pomorskiego okręgu inspekcji pracy w 2020 i 2021 r.