• RSS
  • Wersja tekstowa
13.10.2021 Artykuł archiwalny

Konferencja jubileuszowa PFRON

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z zastępcą Jarosławem Leśniewskim 13 października 2021 r. wzięli udział online w Międzynarodowej Konferencji „30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

Konferencja miała charakter hybrydowy – odbywała się stacjonarnie w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jednocześnie była prowadzona w formie wideokonferencji. Jej celem była prezentacja zagadnień z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia PFRON i Strategii Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Zwracając się do uczestników obrad, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że w czasie 30 lat istnienia PFRON przeszedł wiele zmian i stał się ogromnym wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Otworzył nowe możliwości zatrudniania tej grupy osób i przyczynił się do zdecydowanego rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki funduszowi zaszła zasadnicza zmiana w postrzeganiu problemów tego środowiska.