Poselskie poparcie dla projektu budżetu PIP

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 27 października 2021 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok. Przedstawiła go Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

wwwIMG9598

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy omówiła prognozę dochodów urzędu i plan wydatków, które dzień wcześniej zaprezentowała Radzie Ochrony Pracy.

Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Janusz Śniadek. Podkreślił, że dokument został sporządzony w przejrzysty sposób, a zaplanowane w nim wydatki są dobrze uzasadnione i przekonujące. Życzył inspekcji pracy, by plany te, zwłaszcza dotyczące funduszu wynagrodzeń i zakupów inwestycyjnych, zostały w pełni zrealizowane.

wwwIMG9603

W dyskusji posłowie z aprobatą wypowiadali się o założeniach budżetu, wyrażając nawet troskę, czy zakładana podwyżka funduszu wynagrodzeń pozwoli na pokrycie potrzeb kadrowych inspekcji pracy. Niektórzy sformułowali także zastrzeżenia co do celowości i racjonalności niektórych zapisów projektu. Do głosów tych odnieśli się Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko i jej zastępca Jarosław Leśniewski, wyjaśniając zgłoszone wątpliwości.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej upoważniła posła Janusza Śniadka do reprezentowania jej na forum Komisji Finansów Publicznych w czasie dalszych prac nad przyszłorocznym budżetem PIP.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Bożena Borys-Szopa, uczestniczyła dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska ze swoją zastępczynią Katarzyną Cichy.