Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.11.2021

Praca zdalna – stan obecny i perspektywa przyszłości

O wyzwaniach stawianych przez teraźniejszość oraz jakich powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy otwierając konferencję naukową „Praca zdalna – stan obecny i perspektywa przyszłości” zorganizowaną wspólnie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja Praca zdalna - stan obecny i perspektywa przyszłości
 

W pierwszej sesji dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, omówiła czynności faktyczne i prawne strony stosunku pracy w pracy zdalnej. Prof. Leszek Mitrus z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił cechy stosunku pracy z perspektywy pracy świadczonej na odległość.

Drugą część konferencji otworzyła dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. Akademii Leona Kuźmińskiego omawiając kwestię ochrony interesu pracodawcy w pracy zdalnej. Istotną kwestię roli i miejsca związków zawodowych w kontekście pracy zdalnej przedstawił szczegółowo dr Jakub Szmit z Uniwersytetu Gdańskiego. Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego nakreślił natomiast sytuację na rynku pracy w związku z upowszechnianiem się pracy zdalnej.

Czytaj więcej