• RSS
  • Wersja tekstowa
29.11.2021 Artykuł archiwalny

Artystycznie o bezpieczeństwie

26 listopada 2021 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu w Warszawie odbyło się posiedzenie kapituły konkursu na projektgraficzny plakatu, który będzie promował założenia kampanii Państwowej Inspekcji Pracy skierowanej do branży budowlanej. Kampania społeczna, w której zostanie wykorzystany nagrodzony plakat, planowana jest na lata 2022-2024.

wwwIMG9889

Zgodnie z przyjętymi założeniami część informacyjna kampanii skorelowana będzie z działaniami kontrolnymi prowadzonymi przez inspektorów pracy w branży budowlanej.

Mając na względzie dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie wypadków przy pracy w budownictwie, przyjęto, że celem kampanii będzie między innymi zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Działania, a także przekaz kampanii skoncentrowane będą na zagadnieniach związanych z bezpiecznym wykonywaniem prac na wysokości, bezpieczeństwem prac ziemnych, przygotowaniem pracowników do pracy oraz z uprawnieniami kwalifikacyjnymi, bezpieczną organizacją pracy, bezpieczeństwem związanym z wykorzystaniem energii elektrycznej, a także z najważniejszymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem pracy przy obsłudze żurawi dźwigowych (budowlanych), z uwzględnieniem czasu pracy operatorów żurawi.

Kapituła pod przewodnictwem zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego dokonała wyboru najlepszych projektów graficznych promujących tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie, nazwiska laureatów zostały przekazane z rekomendacją kapituły Głównemu Inspektorowi Pracy. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na początku lutego 2022 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.