• RSS
  • Wersja tekstowa
01.12.2021

Webinarium: Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi, w tym do pracy przymusowej

Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie  Barbara Kiełt zaprasza do uczestnictwa w webinarium nt. „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi, w tym do pracy przymusowej”, którego celem jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi handlu ludźmi, wymiana doświadczeń różnych instytucji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu handlu ludźmi oraz uświadamianie istnienia zagrożeń na płaszczyźnie handlu ludźmi w tym do pracy przymusowej.

Praktyczne aspekty działań w zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi w trakcie prelekcji prezentować będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlu ludźmi.

Webinarium rozpocznie się on-line  2 grudnia 2021 roku od godziny 10 za pośrednictwem komunikatora internetowego TEAMS.

Program webinarium
 

Dostęp do uczestnictwa w webinarium przez podany poniżej link:

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania