• RSS
  • Wersja tekstowa
09.12.2021

W poszukiwaniu modelu ochrony pracy

W dniach 8-9 grudnia br. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce”. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko była  jednym z patronów honorowych tego wydarzenia.

wwwIMG9943
Konferencja została zorganizowana przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ.

Za cel postawiono sobie przeprowadzenie debaty nad optymalnym prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Zdaniem organizatorów, obecne rozwiązania w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia. Brakuje kompleksowego i spójnego podejścia ustawodawcy. De lege lata nie ma na gruncie naszego prawa definicji pracy na własny rachunek, niejasny jest zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony osób samozatrudnionych. Wątpliwości budzą również kryteria stosowania przepisów ochronnych. 

Główny Inspektor Pracy, witając uczestników konferencji, podkreśliła, że temat przewodni konferencji jest szczególnie bliski problematyce, z którą na co dzień w praktyce zawodowej mierzą się inspektorzy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy od lat obserwuje coraz większe odstępstwa od typowych form zatrudnienia, coraz popularniejsze stają się nowe formy świadczenia i organizacji pracy. Nietypowe formy zatrudnienia charakteryzują się z jednej strony wzrostem autonomii pracowników w zakresie kształtowania warunków pracy, z drugiej zaś – niestabilnością i niepewnością co do przyszłego zatrudnienia. Niestandardowe formy zatrudnienia utrudniają bowiem respektowanie i ochronę praw pracowniczych. – Praktyka Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, iż część nowych form świadczenia pracy przysparza wiele problemów, w tym między innymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ochrona pracy wykonywanej na własny rachunek jest dla nas niezwykle ważnym zagadnieniem i dlatego też, począwszy od 2013 r., inspektorzy pracy w działalności kontrolnej realizują temat, w ramach którego m.in. analizują także samozatrudnienie – przypomniała szefowa inspekcji.

Pracy na własny rachunek w praktyce Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone było także wystąpienie Renaty Kuczewskiej-Łaguniak, starszego inspektora pracy – głównego specjalisty z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Prelegentka przedstawiła statystyki dotyczące liczby samozatrudnionych w podmiotach kontrolowanych w latach 2019-2021. Wskazała, na co  zwracają uwagę inspektorzy pracy podczas kontroli przy tzw. samozatrudnienia oraz co się dzieje, gdy inspektor pracy stwierdzi nieprawidłowości.

zrzut1
Wydarzenie skierowano do szerokiego odbiorcy: środowisk naukowych i akademickich; jednoosobowych przedsiębiorców; podmiotów korzystających z pracy osób samozatrudnionych; partnerów społecznych, przedstawicieli sądów i administracji publicznej, adwokatów i radców prawnych zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; słuchaczy studiów podyplomowych, studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką.

Wśród patronów honorowych znaleźli się ponadto: rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Elżbieta Żądzińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, Konfederacja Lewiatan, Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego.