• RSS
  • Wersja tekstowa
09.12.2021

Konkurs Służby BHP

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 9 grudnia 2021 r. wręczono nagrody laureatom konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”. Państwowa Inspekcja Pracy jest partnerem konkursu.

Finał konkursu Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy
Konkurs, zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, ma na celu promocję najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP, którzy poprzez swoją pracę przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz budowania kultury bezpieczeństwa, a przez to do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Elżbieta Bożejewicz i wiceprezes ZG OSPSBHP Radosław Pych. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz Dariusz Mińkowski, a także członkowie kapituły konkursu: p.o. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Artur Sobota i dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. O prawidłowy przebieg spotkania zadbały dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla oraz jej zastępca Katarzyna Klepczyńska.

Finał konkursu Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy - laureaci
Kapituła konkursu po przeanalizowaniu zgłoszeń postanowiła wyróżnić 3 laureatów. W drugiej edycji konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” I miejsce zajęła Wioleta Olejnik (Oddział OSPSBHP w Opolu). Na drugiej pozycji uplasował się Łukasz Wenderski (Oddział OSPSBHP we Wrocławiu). Na trzecim stopniu podium znaleźli się pracownicy działu bhp firmy Rockwell Automation (Oddział OSPSBHP w Katowicach).

Nagrodę specjalną zdobywczyni I miejsca Wioletcie Olejnik wręczyli zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski.

Finał konkursu Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy w GIP