• RSS
  • Wersja tekstowa
09.12.2021

Dialog społeczny o Zielonym Ładzie

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wzięła udział w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poświęconym między innymi polityce energetycznej Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Obrady odbywały się w formie wideokonferencji.

 

Pod przewodnictwem Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych obyło się 9 grudnia 2021 roku plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.

RDS
 

Członkowie Rady wysłuchali informacji rządu w sprawie realizacji Uchwały nr 100 strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP).

Wiele emocji i merytoryczną dyskusję wywołała informacja rządu na temat polityki energetycznej Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu „Gotowi na 55” i deklaracji wynikających z COP26. Warto przypomnieć, że Europejski Zielony Ład ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Równocześnie jego zadaniem jest także wspieranie gospodarki przy wychodzeniu z pandemii COVID-19. Ze względu na ograniczenia czasowe dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu RDS.

Członkowie Rady przegłosowali również projekt Uchwały nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Posiedzenie odbywało się z wykorzystaniem łączy teleinformatycznych w formie wideokonferencji.