• RSS
  • Wersja tekstowa
10.01.2022

Nowy Zastępca OIP w Warszawie

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy 10 stycznia 2022 roku powierzyła Hannie Matosek pełnienie obowiązków zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy 10 stycznia 2022 roku powierzyła Hannie Matysek pełnienie obowiązków zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.
W obecności Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie Andrzeja Cegły, w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy szefowa PIP wręczyła Hannie Matosek powierzenie obowiązków p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z dniem 10 stycznia 2022 roku.

Hanna Matosek jest związana z Państwową Inspekcją Pracy od 2003 roku. Od początku pracuje w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, ostatnio na stanowisku starszego inspektora pracy - specjalisty.