• RSS
  • Wersja tekstowa
24.01.2022

Bezpieczeństwo pracy w rzeczywistości 4.0

O trudnej rzeczywistości pracy zdalnej, o obowiązku szczepień oraz wyzwaniach związanych z robotyzacją i sztuczną inteligencją na rynku pracy mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy podczas spotkania w ramach konferencji Praca 4.0 – Nowa normalność w nowej rzeczywistości.

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy
Skomplikowana sytuacja prawna wynikająca z coraz powszechniej stosowanej pracy zdalnej oraz szczepienia pracowników przeciw COVID-19 zdominowały rozmowę, podczas której interlokutorem szefowej inspekcji był doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan ds. dialogu społecznego profesor Jacek Męcina, który powiedział między innymi: – Aby pracodawcy mogli w sposób odpowiedzialny stosować przepisy prawa, muszą one być jasne i przejrzyste. Tutaj ukłon w stronę Państwowej Inspekcji Pracy, która w momencie, gdy wdrażaliśmy pracę zdalną, stanęła na wysokości zadania wydając rekomendacje i interpretacje, które bardzo nam pomogły.

wwwIMG0083

Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że jej zdaniem pracodawcy zdali egzamin z przestrzegania przepisów związanych z obostrzeniami higieniczno-sanitarnymi, a wynikającymi ze stanu pandemii. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w tym czasie wiele kontroli, które miały na celu nie tylko samo kontrolowanie i nadzór, ale również wsparcie przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

– Rozumiem, że środowisko przedsiębiorców oczekuje informacji w sprawie szczepień – mówiła Główmy Inspektor Pracy. – Muszę podkreślić, że nadal nie ma obowiązku szczepień, z wyjątkiem pracowników wykonujących zawód medyczny i farmaceutów. Natomiast pozytywnie oceniamy taki kierunek prac rządu, w którym pojawia się rekomendacja w postaci przepisów dotyczących obowiązku szczepień. A to dlatego, że podstawowym obowiązkiem pracodawców, zarówno w stosunku do pracowników, jak i osób zatrudnionych na innej podstawie, jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. I obowiązek ten ma być realizowany wszystkimi możliwymi dostępnymi środkami. Dlatego od początku rekomendujemy celowość szczepień pracowników – wyjaśniła.

wwwIMG0100

Wyjaśniając złożoność uregulowań dotyczących pracy zdalnej, Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła fakt, iż od tej formy świadczenia pracy nie ma odwrotu. Państwowa Inspekcja Pracy stara się wypracować takie rozwiązania, które zapewnią wszystkim odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie nie uniemożliwią wykonywania tej pracy poprzez jej przeregulowanie. Podkreśliła konieczność wypracowania obopólnego zaufania między pracodawcą a pracownikiem, którego nie da się ująć w ramy prawne.

– Wyjątkowo skomplikowana jest natomiast sprawa bezpieczeństwa pracy – tłumaczyła szefowa PIP. – W sytuacji, kiedy pracownik wykonuje swoje zadania organizując sobie miejsce pracy w przestrzeni prywatnej, najczęściej w domu, to pozostaje bez jakiejkolwiek kontroli ze strony pracodawcy. I nawet jeżeli pracodawca zapewni mu biurko, to przecież pozostaje kwestia usytuowania tego biurka, jego oświetlenia, bezpiecznego dostępu. Już teraz obserwujemy wzrost problemów związanych z obciążeniem układu szkieletowo-mięśniowego i wynikającymi z tego dolegliwościami – wskazała.

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy, jedynym rozwiązaniem tego problemu jest budowanie świadomości u pracowników oraz pracodawców, jak tworzyć bezpieczne środowisko pracy, poczynając od spraw najprostszych, na przykład że ze względu na szkodliwe promieniowanie nie należy trzymać laptopa na kolanach. Państwowa Inspekcja Pracy, już teraz, nie czekając na przepisy, proponuje zorganizowanie szkoleń. Na stronie internetowej www.pip.gov.pl dostępne są webinaria, podkasty i broszury instruujące, jak bezpiecznie pracować w domu.

W nawiązaniu do pytania, czy inspekcja przygotowuje się na nieuchronne zmiany i wyzwania związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją Katarzyna Łażewska-Hrycko zapowiedziała zorganizowanie w październiku dużej międzynarodowej konferencji w celu wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się 24 stycznia 2022 roku na rozpoczęcie pięciodniowej konferencji zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan - logo