• RSS
  • Wersja tekstowa
03.02.2022 Artykuł archiwalny

Konferencja o bezpieczeństwie na polskich budowach

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 1 lutego 2022 r. odbyła się konferencja: „Budowa. STOP wypadkom! Wyzwania i strategie dla bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.”

wwwDSC4455

Organizatorem wydarzenia był Główny Inspektorat Pracy przy wsparciu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

wwwDSC4252

Konferencję rozpoczęto od powitania gości zarówno tych obecnych na sali, jak i słuchaczy uczestniczących w wydarzeniu online. Następnie głos zabrała Katarzyna Łażewska- Hrycko, Główny Inspektor Pracy, która zwróciła uwagę na szczególny charakter pracy, zagrożenia, a także ryzyko zawodowe w budownictwie, w szczególności związane z pracą na wysokości. Aby zapobiegać i ograniczać zagrożenia zawodowe w środowisku pracy – zarówno za pomocą podejmowanych czynności kontrolnych, jak również poprzez realizowane inicjatywy prewencyjno – promocyjne - Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kampanię „Budowa. STOP wypadkom!”, której cele i działania stanowiły jeden z punktów wystąpienia Głównego Inspektora Pracy.

wwwDSC4309

Następnie Główna Inspektor Pracy odczytała list Zbigniewa Janowskiego - przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”. Podczas konferencji głos zabrali także goście honorowi: Piotr Kledzik - prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Filip Bittner - wiceprezes Zarządu Grupy MTP oraz Jan Styliński - Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

wwwDSC4276

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród laureatom konkursu „Buduj bezpiecznie 2020/2021” oraz wysłuchanie przygotowanych przez nich prezentacji, dotyczących dobrych praktyk wdrażanych na budowach. I miejsce w konkursie zajęła firma BUDIMEX S.A. – budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów w Bogatyni. II miejsce firma Expres-Konkurent sp. z o.o sp.k. – budowa Osiedla KRK w Krakowie, natomiast na III miejscu znalazła się firma SKANSKA S.A. - budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim.

wwwDSC4302

Podczas konferencji zaprezentowano także prace uczestników ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy na plakat - kampanii skierowanej do branży budowlanej. Uczestnicy mogli podziwiać nagrodzone prace, w tym pracę zwycięscy, która stała się inspiracją materiałów promujących kampanię „Budowa. STOP wypadkom!”.

Następnie wysłuchano wystąpień prelegentów: Dariusza Mińkowskiego, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, który omówił doświadczenia z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie oraz przedstawił szczegółowo założenia kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, a także Bartosza Wiśniewskiego, dyrektora pionu bhp w Erbud S.A. oraz Rafała Łuczaka, dyrektora Działu BHP i Środowiska Mota-Engil CE S.A, którzy przedstawili wytyczne Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie odnośnie zabezpieczeń zbiorowych prac na wysokości i transportu pionowego.

Ostatnim punktem spotkania była otwarta dyskusja i wymiana poglądów uczestników konferencji.