• RSS
  • Wersja tekstowa
22.03.2022 Artykuł archiwalny

Wojna a polski rynek pracy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko była gościem porannego specjalnego wydania programu Polsat News poświęconego wpływowi wojny w Ukrainie na polski rynek pracy.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko była gościem porannego specjalnego wydania programu Polsat News poświęconego wpływowi wojny w Ukrainie na polski rynek pracy.
– Przygotowując się do napływu dużej liczby osób z Ukrainy na Polski rynek pracy przygotowaliśmy liczne materiały informacyjne – mówiła podczas spotkania na żywo szefowa inspekcji pracy. –  Są one dostępne w formie tradycyjnej, i to zarówno w języku polskim jak i ukraińskim, ale również w wersji mobilnej na naszej stronie internetowej pip.gov.pl.

Główny Inspektor Pracy podkreśliła, że to właśnie materiały opracowywane przez Państwową Inspekcję Pracy są najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o przepisach obowiązujących na polskim rynku pracy. Ich celem jest dostarczenie wiedzy o formach i zasadach zatrudnienia, przywilejach oraz obowiązkach pracownika.

Oprócz tego na stronie internetowej PIP są dostępne informacje, gdzie można uzyskać poradę oraz pomoc prawną z zakresu polskiego prawa pracy. Porady te udzielane są nie tylko w języku polskim, ale także, z względu na wzmożone zapotrzebowanie, po ukraińsku i po rosyjsku.

– Myślę, że najważniejsze dla Ukraińców jest to, że osoby które – bez względu na to kiedy – przekroczyły granicę a mają zalegalizowany pobyt w Polsce i dokumenty pozwalające na legalne wykonywanie pracy, mogą tą pracę kontynuować. W tym zakresie specustawa umożliwiła odformalizowanie zasad dotyczących powierzenia pracy Ukraińcom-powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Państwowa Inspekcja Pracy świadczy pomoc nie tylko obywatelom Ukrainy, ale także polskim przedsiębiorcom, którzy chcą zatrudnić obcokrajowców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Staramy się edukować przedsiębiorców co do tego, jakie warunki muszą spełnić, żeby ten pobyt i zatrudnienie Ukraińców było w Polsce legalne. Warto podkreślić, że do zatrudnienia nie potrzebujemy numeru PESEL i w związku z tym już teraz jest możliwe legalne zatrudnienie nawet jeżeli Ukraińcy jeszcze nie zdążyli tego numeru PESEL uzyskać – informowała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Na pytanie dotyczące ewentualnego wzmożenia kontroli w firmach zatrudniających osoby w Ukrainy, Główny Inspektor Pracy stwierdziła, że jej zdaniem trzeba się w tej chwili skoncentrować na działalności informacyjnej i edukacyjnej, żeby zarówno Ukraińcy jak i przedsiębiorcy mieli pełną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów nie tylko specustawy czy Kodeksu pracy, ale też innych regulacji, jak chociażby ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy dostępne są webinaria omawiające najważniejsze zagadnienia prawne. Obecnie trwa ich tłumaczenie na język ukraiński.