• RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2022 Artykuł archiwalny

Konferencja o nowych technologiach w budownictwie

„Cieszy nas fakt, że postrzeganie inspektora pracy zmienia się – nie jest to już wyłącznie organ kontrolny, ale doświadczony profesjonalista, który służy swoją wiedzą w rozmowach z kierownictwem budowy, poświęconych rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem pracy” — napisała w liście do uczestników wrocławskiej konferencji naukowej „Nowe technologie w budownictwie — zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy” Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Konferencja naukowa w OS PIP we Wrocławiu
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. J. Rosnera we Wrocławiu 25 marca odbyła się konferencja naukowa „Nowe technologie w budownictwie — zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy”​zorganizowana przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przy znaczącym wsparciu partnerów: Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

List od Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko odczytał Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.

— Wychodząc naprzeciw konieczności rzeczywistej i trwałej poprawy poziomu bezpieczeństwa na polskich budowach Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała i rozpoczęła realizację 3-letniej Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego. Jej celem jest zwiększenie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do podejmowanych działań kontrolno-nadzorczych w branży budowlanej, realizowanych przy wsparciu inicjatyw prewencyjnych, informacyjnych i promujących bezpieczną pracę w tym sektorze – w szczególności podczas planowanej Kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”. Działania kontrolno-nadzorcze koncentrować się będą na zagrożeniach wypadkowych związanych przede wszystkim z wykonywaniem prac na wysokości, w tym z rusztowań i drabin, a także prac ziemnych, w tym z użyciem maszyn budowlanych i urządzeń technicznych oraz pracą w wykopach. Część kontroli będzie miała charakter kompleksowy, obejmujący również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, co ma niebagatelne znaczenie w świetle obecnej sytuacji wojennej — napisała liście szefowa inspekcji.

Jarosław Leśniewski Zastępca Głównego Inspektora Pracy
Uczestników konferencji powitali okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Małgorzata Łagocka oraz Prorektor ds. współpracy PWr prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba.

W referacie otwierającym prof. dr hab. inż. Jan Bień omówił nowe technologie w mostownictwie w kontekście bezpieczeństwa pracy. Do tematu nawiązali trzej kolejni prelegenci z firmy Geodezja Zawiślak, referujący temat bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu dronów w budownictwie: mgr inż. Aleksander Łotecki, mgr inż. Piotr Patynowski i mgr inż. Mateusz Zawiślak. W przerwie między kolejnymi wykładami na terenie parkingu OS PIP odbył się pokaz omawianych dronów i ich możliwości.

Z zainteresowaniem słuchaczy zebranych w auli OS PIP oraz uczestniczących w konferencji za pośrednictwem internetowych łączy spotkało się też wystąpienie dr hab. Inż. Damiana Derlukiewicza z Politechniki Wrocławskiej i mgr inż. Krzysztofa Jakubowskiego z Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o., którzy zaprezentowali możliwości pierwszego w Polsce hybrydowego robota wyburzeniowego.

Te, oraz wszystkie pozostałe prelekcje wrocławskiej konferencji zostaną w najbliższym czasie opublikowane w specjalnym dodatku naukowym do miesięcznika „Inspektor Pracy”.

Spotkanie moderowali prof. dr hab. inż. Bożena Hoła z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz nadinspektor pracy Jarosław Głowacki z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.