• RSS
  • Wersja tekstowa
07.04.2022 Artykuł archiwalny

Posłowie zapoznali się z działaniami PIP w budownictwie

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 6 kwietnia 2022 r., prowadzonym w formie wideokonferencji, przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy na temat działalności kontrolnej i prewencyjnej PIP w sektorze budowlanym.

wwwzrzut1

- Budownictwo od wielu lat, obok przemysłu przetwórczego, jest tą branżą, w której zdarza się najwięcej wypadków przy pracy. O ile ogólna liczba poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy jest wyższa w przetwórstwie przemysłowym, to już liczba poszkodowanych śmiertelnie w wypadkach na budowach jest najwyższa wśród wszystkich sektorów gospodarki – powiedziała, zwracając się do posłów, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Podkreśliła, że prowadzone przez inspektorów pracy kontrole prac budowlanych potwierdzają wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracy i prawidłowej – zgodnej z przepisami – jej organizacji.

wwwzrzut2

Jak poinformowała szefowa PIP, zdarzają się sytuacje, w których, szukając oszczędności, czasowych lub finansowych, wykonawcy używają do wykonania danej pracy maszyny lub urządzenia, którego używać nie powinni. Wiele zagrożeń wypadkowych związanych jest z brakiem przywiązywania należytej uwagi do organizacji pracy na wysokości oraz w wykopach. Najpoważniejsze uchybienia nadal dotyczą niezabezpieczania pracowników przed skutkami upadku z wysokości, prowadzenia prac bez nadzoru osób odpowiedzialnych i złej, niebezpiecznej organizacji pracy na placu budowy.

wwwzrzut31

Inspekcja pracy prowadzi kontrole zarówno wznoszonych budynków, jak również dróg i mostów, największych w Polsce tuneli pod masywami górskimi i ciekami wodnymi, nie zapominając o konieczności możliwie najszybszej interwencji w przypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób pracujących przy wznoszeniu, remontach i konserwacji obiektów budowlanych. Oprócz bezpieczeństwa pracujących sprawdza również uprawnienia niektórych grup zawodowych do pracy nieprzekraczającej 8 h dziennie, zwłaszcza operatorów żurawi, których przemęczenie i brak koncentracji może spowodować zagrożenie dla wszystkich pracujących na budowie.

- W swoich działaniach nie zapominamy o oddziaływaniu na pracodawców, pracowników i średni szczebel kadry kierowniczej poprzez różnorodne inicjatywy prewencyjno-promocyjne. Katalog naszej oferty jest naprawdę bogaty, a sięgając po sprawdzone rozwiązania pozakontrolne chcemy budować wysoką kulturę pracy w sektorze budowlanym – stwierdziła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Szczegóły działań inspekcji pracy w tym sektorze, wzbogacone o informacje dotyczące „Strategii kontroli i prewencji w budownictwie”, zaplanowanej przez PIP na lata 2022-24, przedstawił posłom Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.