• RSS
  • Wersja tekstowa
12.04.2022

Zaproszenie do udziału w konferencji

Państwowa Inspekcja Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zapraszają do udziału w konferencji pn. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy - czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”.

 

Wydarzenie to jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, zainteresowanych aktualnymi informacjami przygotowanymi przez ekspertów i instytucje kształtujące politykę bezpieczeństwa pracy na poziomie krajowym. Wśród prelegentów są specjaliści CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Dźwigaj z głową”, dotyczącej zapobiegania problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Więcej informacji o kampanii: Europejska Kampania Informacyjna 2020 "Dźwigaj z głową" (ciop.pl), Healthy Workplaces LIGHTEN THE LOAD 2020-22 (healthy-workplaces.eu)

Wydarzenie wpisuje się także w kampanię realizowaną przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Państwową Inspekcję Pracy, poświęconą obciążeniu fizycznemu w pracy.

 

Poniżej znajduje się program wydarzenia:

 

wwwKonferencjacale
 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja

Link do rejestracji: https://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=MjQ=

Po zarejestrowaniu udziału każdy uczestnik otrzyma zwrotnie pocztą elektroniczną voucher uprawniający do jednorazowego wstępu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich SAWO 2022. Voucher będzie wymagał aktywacji na stronie internetowej MTP.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji!