• RSS
  • Wersja tekstowa
26.04.2022

Zaproszenie na konferencję

Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w Konferencji adresowanej przede wszystkim do pracodawców i przedsiębiorców różnych branż, ale również do osób zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy nt. „Pomoc uchodźcom z Ukrainy w świetle obowiązujących przepisów w zakresie legalnej pracy, pobytu i obowiązków rejestracyjnych”.

Element dekoracyjny
Konferencja rozpocznie się w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 10 w formule on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego TEAMS.

Celem konferencji jest zaznajomienie uczestników z ostatnimi zmianami przepisów dotyczących legalnej pracy i legalnego pobytu oraz obowiązków formalnych w zakresie rejestracji uchodźców na terenie RP, w tym w świetle tzw. „specustawy”.

Ponadto w trakcie spotkania poruszone zostaną praktyczne aspekty działań w zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi.

Zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów w zakresie legalnej pracy, pobytu i obowiązków rejestracyjnych podczas prelekcji prezentować będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na adres poczty elektronicznej promocja@rzeszow.pip.gov.pl z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłany przez organizatora program wydarzenia oraz link umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu online z wykorzystaniem komunikatora internetowego.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji!!!