• RSS
  • Wersja tekstowa
26.04.2022

Pamięć o ofiarach wypadków przy pracy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wzięła udział w uroczystym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy zwołanym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Posiedzenie odbyło się 26 kwietnia 2022 r. w Sali Kolumnowej Sejmu.

Przewodniczący ROP poseł Janusz Śniadek, otwierając posiedzenie, podkreślił, że odbywa się ono w cieniu tragicznych wypadków w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”. Uczestnicy  spotkania minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich, którzy stracili życie na stanowiskach pracy.

Katarzyna Łażewska-Hrycko na posiedzeniu ROP
 

– Pamięć o tych, którzy ulegli tragicznym wypadkom, wykonując swoje obowiązki służbowe, stanowi dla nas wszystkich szczególny impuls do podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy w naszym kraju – powiedziała w trakcie wystąpienia Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Katarzyna Łażewska-Hrycko przemawia na posiedzeniu ROP
 

Główny Inspektor Pracy stwierdziła, że na drodze trudnych wyzwań, jakie niosą przemiany gospodarcze, społeczne i rynkowe, kluczowa jest efektywna współpraca wszystkich uczestników systemu ochrony pracy w naszym kraju. Owocne współdziałanie w tym zakresie to jedyna droga do wpływania na poprawę warunków zatrudnienia.

– Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, którą mam zaszczyt kierować, deklaruję otwartość na współpracę w tym obszarze. Jednocześnie jako urząd będziemy wspierać systemowe działania naszych partnerów społecznych i instytucjonalnych w zakresie budowania wysokiego poziomu kultury pracy – zadeklarowała szefowa PIP.

Uczestnicy obrad dyskutowali m.in. o roli bezpieczeństwa w prewencji wypadków i chorób zawodowych.

Jakub Chojnicki przemawia na posiedzeniu ROP
 

Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli  w Głównym Inspektoracie Pracy, przedstawił problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorach gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich.

W posiedzeniu Rady Ochrony Pracy uczestniczyli także zastępcy Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska i Jarosław Leśniewski oraz okręgowi inspektorzy pracy.

Uczestnicy posiedzenia ROP