• RSS
  • Wersja tekstowa
27.04.2022

O związkach zawodowych na komisji sejmowej

Informację na temat zwolnień osób zaangażowanych w działalność związkową oraz utrudniania prowadzenia działalności związkowej w miejscu pracy przekazała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy członkom sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posiedzenie w systemie hybrydowym odbyło się 26 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
– Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych ma swoje źródła tak w aktach prawa międzynarodowego, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz stosowne Konwencje MOP, jak również prawa krajowego – art. 12 Konstytucji RP stanowi, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, zaś art. 59 – wśród szeregu wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela – zapewnia wolność zrzeszania się w związkach zawodowych – mówiła szefowa Inspekcji Pracy do członków Komisji oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu uczestniczyli bowiem partnerzy społeczni, przedstawiciele związków zawodowych i central związkowych.

Ze swej strony związkowcy przedstawili swoje spostrzeżenia, sugestie oraz problemy, z jakimi muszą zmagać się w codziennej pracy.

– Chciałabym podkreślić, że związki zawodowe, w ramach współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, często przed złożeniem skargi czy wniosku o kontrolę próbują rozwiązać problem korzystając np. z porad prawnych, szkoleń, seminariów, jak również z innych form działalności informacyjnej prowadzonej przez nasz Urząd. Uzyskane przez organizacje związkowe wyjaśnienia oraz informacje niejednokrotnie pozwalają rozwiązać istniejące problemy czy też rozwiać wątpliwości, zwłaszcza w sytuacjach, gdy występuje odmienna interpretacja przepisów prawa na linii związek zawodowy – pracodawca. W mojej ocenie ta działalność naszego Urzędu jest również bardzo ważna i zasługuje na pozytywną ocenę – podsumowała swoje wystąpienie Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.