• RSS
  • Wersja tekstowa
29.04.2022 Artykuł archiwalny

W Kieleckiem znają swoje prawa

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się 28 kwietnia 2022 roku finał IX edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Finałowe zmagania
Celem konkursu było i jest popularyzowanie kultury bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanych postaw uczniów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w roku szkolnym 2013/14 jako element programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, ale przede wszystkim jako sprawdzian poziomu wiedzy zdobytej przez jego uczestników.

W IX edycji konkursu, przebiegającej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, wzięło udział 8 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych. Do finału zakwalifikowało się 48 najlepszych.

Finał rozgrywał się pod nadzorem Centralnej Komisji Konkursowej w składzie:

Bartosz Kopeć – przewodniczący Komisji, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy,

Marlena Płachetko – wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP,

Izabela Waga – wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP,

Katarzyna Mietelska – wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP,

Anna Borowska-Buda – sekretarz komisji.

Komisja konkursowa
Gośćmi honorowymi finału byli: Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, Włodzimierz Owczarczyk, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Daniel Podgórski, zastępca dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego ds. Certyfikacji i Edukacji oraz Krzysztof Wiśniewski, II Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

List do zebranych od Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko odczytał dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Artur Sobota. „Dla Państwowej Inspekcji Pracy jest bardzo istotne, aby młodzi ludzie mieli pełną świadomość zarówno przywilejów, jak i obowiązków wynikających z prawa pracy. Jak pokazuje doświadczenie, jest to wiedza, która naprawdę przyda się Wam w przyszłym życiu zawodowym. Pozwoli uniknąć wielu pułapek, problemów i zagrożeń, jakie powstają w środowisku pracy i na co dzień są identyfikowane przez inspektorów pracy” – napisała w liście szefowa inspekcji.

Zadaniem uczestników finału konkursu było udzielenie odpowiedzi na 50 pytań zamkniętych, zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru, w tym na 20 pytań o podwyższonym stopniu trudności.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów
Pierwsze miejsce, uzyskując prawie maksymalną liczbę punktów, zajęła Kamila Nawrot z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, reprezentująca Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Drugie miejsce przypadło jej koleżance ze szkoły Kamili Witek, zaś trzecią lokatę zdobyła Julia Sekieta z Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie, startująca pod egidą OIP Łódź.

„Moi Drodzy, bardzo szanuję i doceniam wysiłek oraz determinację, dzięki którym dotarliście aż do konkursowego finału. Z pełnym przekonaniem pragnę Was dziś zapewnić, że zdobyta przez Was wiedza przyniesie w przyszłości wymierne korzyści. Pamiętajcie też o tym, że na Waszej drodze zawodowej zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba, będziecie mogli liczyć na pomoc inspektorów pracy!” – stwierdziła w zakończeniu swojego listu Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.