• RSS
  • Wersja tekstowa
29.04.2022

Sprawozdanie z działalności PIP w 2020 roku w Sejmie

Poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy, przedstawił pozytywną opinię i rekomendował Sejmowi RP przyjęcie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2020, prezentowanego 28 kwietnia 2022 roku przez szefową inspekcji Katarzynę Łażewską-Hrycko.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko
– Rok 2020 był dla wszystkich rokiem wyzwań wymuszonych pandemią, które także Państwowa Inspekcja Pracy musiała podjąć, by dalej realizować swoją podstawową misję, ale także stać się ważnym elementem państwa w systemie ograniczania poziomu zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2 w zakładach pracy i wszystkich innych miejscach, gdzie osoby pracujące mogą być narażone na zakażenie koronawirusem – powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili w sumie ponad 56 tys. kontroli. Część z nich realizowana była w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. W tym zakresie skontrolowano prawie 16 tys. podmiotów. U niemal połowy z nich inspektorzy znaleźli nieprawidłowości. Działania PIP w ograniczaniu skutków SARS-CoV-2 dotyczyły organizacji stanowisk pracy, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwego wprowadzania rozwiązań związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Ze względu na ograniczone kompetencje w zakresie wydawania środków prawnych w przypadku niespełnienia wymagań dotyczących ograniczenia narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w 462 przypadkach informowaliśmy właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przedstawiwszy Wysokiej Izbie zestawienia liczbowe z działalności PIP, szefowa inspekcji pracy w kolejnych słowach pokrótce podsumowała funkcjonowanie urzędu w tym wyjątkowo trudnym okresie:

– Rok 2020 był testem sprawności państwa i jego organów. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że Państwowa Inspekcja Pracy sprostała nowym wyzwaniom, podobnie jak całe nasze państwo. Czas pandemii to praktyczny sprawdzian dla wszystkich i dziś już wiemy, że nawet w krytycznych sytuacjach instytucje państwa, w tym PIP, potrafiły działać niekonwencjonalnie, współdziałać z innymi partnerami oraz instytucjami w trudnych warunkach, jednocześnie realizując ustawowe obowiązki. Inspekcja musiała sprawnie dostosować swój plan działania do nowych okoliczności w taki sposób, by nadal być wsparciem dla pracowników i partnerem dla pracodawców. Uważam, że zaprezentowane wyniki działalności Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają jej skuteczność w realizowaniu powierzonych zadań i ważną rolę w zapewnieniu pracującym bezpiecznych warunków pracy, także ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem – mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Do tych słów odniósł się w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Ochrony Pracy, poseł Janusz Śniadek:

– Rada Ochrony Pracy wysoko ocenia działalność kontrolno-nadzorczą oraz prewencyjną Państwowej Inspekcji Pracy prowadzoną w 2020 roku, trudnym, w sytuacji pandemii COVID-19.  – powiedział. – Ze swojej strony pragnę dołączyć serdeczne podziękowania dla całej kadry Państwowej Inspekcji Pracy, z jej kierownictwem na czele.

Posłanka Bożena Borys-Szopa przedstawiła sprawozdanie Komisji ds. Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP w roku 2020, wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2020. – To niezwykle ważny dokument, choć po kolejnym roku zmagań naszego kraju z nowymi falami pandemii oraz w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą i masowym napływem uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie, wiele zawartych w tym sprawozdaniu twierdzeń i wniosków należy traktować już w aspekcie historycznym – argumentowała posłanka Bożena Borys-Szopa. – Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy doskonale zdali egzamin w tym trudnym okresie, w pierwszym roku pandemii. Rok 2020 uzmysłowił nam wszystkim, jak bardzo ta instytucja jest potrzebna i jak ważne zadania wykonuje – dodała posłanka, rekomendując w imieniu obu połączonych Komisji przyjęcie przez Sejm RP sprawozdania Głównego Inspektora Pracy.

Głosowanie zostanie przeprowadzone podczas następnego posiedzenia Sejmu.