• RSS
  • Wersja tekstowa
10.05.2022

Główny Inspektor Pracy w TVP3 Gorzów Wlkp.

Katarzyna Łażewska- Hrycko, Główny Inspektor Pracy 6 maja 2022 r. była gościem programu Rozmowa dnia w TVP 3  Gorzów Wlkp. Tematem rozmowy z GIP było bezpieczeństwo  pracowników w branży budowlanej w kontekście działań PIP  obejmujących kampanię - BUDOWA. STOP WYPADKOM!

GIP w programie TVP3 Gorzów Wklp.
 

Katarzyna Łażewska-Hrycko przypomniała, że praca  w branży budowlanej należy do najbardziej niebezpiecznych. W związku z powyższym w latach 2022-2024 zaplanowano realizację 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych.

Stałe oraz systematyczne kontrole i rekontrole podmiotów wykonujących prace budowlane, w zestawieniu z podejmowanymi przez inspektorów pracy środkami prawnymi oraz działaniami o charakterze profilaktycznym, mają spowodować trwałą poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

Główny Inspektor Pracy w programie mówiła także o konferencji "Budujemy bezpiecznie i nowocześnie" zorganizowanej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, w której uczestniczyła 5 maja 2022 r.