• RSS
  • Wersja tekstowa
10.05.2022 Artykuł archiwalny

Konferencja „Budujemy bezpiecznie i nowocześnie”

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie” to hasło konferencji, która odbyła się 5 maja 2022 r. w Zielonej Górze z udziałem Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko i Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego.

Uczestnicy konferencji
 

Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuska Izba Budownictwa i Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Partnerami wspierającymi: Państwowa Straż Pożarna Komenda Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. i Miejska w Zielonej Górze, Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Budimex SA. Konferencja została objęta patronatem medialnym przez TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio Zachód i Gazetę Lubuską.

Konferencja składała się z dwóch części: teoretycznej, którą stanowiły wystąpienia prelegentów w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz praktycznej, tj. pokazów ewakuacji operatora żurawia oraz inspekcji żurawia z wykorzystaniem drona.

- Ograniczenie skali zagrożeń na polskich budowach jest jednym z najważniejszych zadań, na którym od lat koncentruje swoje działania Państwowa Inspekcja Pracy – mówiła otwierając spotkanie Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy. Stan bezpieczeństwa pracy w budownictwie od wielu lat jest niezadowalający, pomimo znacznego postępu w technice, dostępności rozwiązań ułatwiających wykonywanie robót budowlanych, jak również umożliwiających bezpieczne wykonywanie prac. Zastosowanie urządzeń technicznych, maszyn i różnego rodzaju zabezpieczeń w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza wykonywanie prac budowlanych, ale jednocześnie przy nieprawidłowym posługiwaniu się nimi, stanowi czynnik generujący zagrożenia, mogące skutkować wypadkami przy pracy. Chcemy zainicjować dyskusję, jak poprawić bezpieczeństwo na placach budowy, jak chronić pracowników po to, aby wychodząc rano do pracy, mogli potem bezpiecznie wrócić do domów - podkreśliła Główny Inspektor Pracy.

Wraz z Głównym Inspektorem Pracy otwarcia konferencji dokonała prof. Maria Mrówczyńska, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prorektor powitała uczestników i życzyła owocnych obrad.

Na początku konferencji głos zabrał również Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski: „Zawsze najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie, dlatego życzę Państwu, by wypracowane dzisiaj wnioski mogły zostać przeniesione na grunt działań praktycznych i by pomogły we wdrażaniu wszystkich procedur oraz działań, które będą zapewniały bezpieczeństwo prac przy inwestycjach. Niezmiernie ważnym jest również to, że konferencja odbywa się na Uniwersytecie Zielonogórskim, który jest naszą chlubą i wspaniale się rozwija. Z tego miejsca chcę podziękować Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze za tę codzienną, ciężką pracę. Choć wasza praca może być czasami źle odbierana to każdego roku przynosi kilkadziesiąt uratowanych ludzkich żyć. To jest wasze wielkie posłannictwo” – mówił wojewoda.

Bogusław Motowidełko, Członek Rady Ochrony Pracy, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. dobrą współpracę i współdziałanie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Zielonej Górze. List okolicznościowy Marszałek Województwa Lubuskiego odczytał Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze, natomiast list Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego – Marcin Mitek, Dyrektor Oddziału Terenowego UDT w Poznaniu.

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy dokonała aktu wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy dr. Stanisławowi Iwanowi
 

W trakcie spotkania Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy dokonała aktu wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy dr. Stanisławowi Iwanowi, Przewodniczącemu Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy za ogromne zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Odznaka została przyznana na wniosek Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze.

Jarosław Leśniewski w trakcie wystąpienia
 

Podczas konferencji  Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy wygłosił wystąpienie nt. kampanii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom”, Roman Burghardt, starszy inspektor pracy – gł. specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze mówił o zagrożeniach na budowach na przykładzie dwóch wypadków przy pracy. Dr inż. arch. Alicja Maciejko i mgr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka z Instytutu Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zreferowały temat nowych kierunków
w projektowaniu architektonicznym i miejsc pracy po pandemii COVID-19. Mgr inż. arch. Paweł Kochański, reprezentujący Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP mówił o planowaniu aspektów związanych z bezpieczeństwem budynków na etapie projektu architektonicznego, natomiast dr inż. Remigiusz Aksentowicz z Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego omówił wybrane procedury bezpieczeństwa w budownictwie. Zenon Bambrowicz, prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa opowiedział o  zmianach w budownictwie w ostatnich 3 dekadach na przykładzie konkursu „Lubuski Mister Budowy”. Wojciech Poręba, członek Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił technologie i metody stosowane przy budowie śródlądowych budowli hydrotechnicznych. Marcin Mitek, dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu omówił innowacje dla bezpieczeństwa – nowoczesne techniki stosowane przez UDT, natomiast Magdalena Jankowska, inspektor BHP BUDIMEX SA opowiedziała o procedurach wpływających na poprawę bezpieczeństwa pracy na budowach kubaturowych Budimex SA.

Cześć praktyczną zorganizowano w okolicy budowy wielopoziomowego parkingu, obok zielonogórskiej „Palmiarni”. Na miejscu krótką informację nt. realizowanego obiektu przekazał Bartosz Lesiak, kierownik budowy firmy Budimex SA. Strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zielonej Górze przeprowadzili pokaz ewakuacji operatora żurawia. Procedurę prowadzenia akcji ratowniczej omówił dowódca Jednostki kpt. Łukasz Januszewicz. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego zaprezentował metodę przeglądu żurawia przy użyciu drona.

Pokaz ewakuacji operatora żurawia.
 

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników oraz spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów.