• RSS
  • Wersja tekstowa
11.05.2022

Główny Inspektor Pracy w BIZNES24

Edukujemy i nagłaśniamy zagadnienia związane z legalnym zatrudnieniem obywateli Ukrainy w Polsce, a obywatelom Ukrainy oferujemy pomoc w zakresie poradnictwa prawnego, jak odnaleźć się na polskim rynku pracy - powiedziała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w telewizji BIZNES24 podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Katarzyna Łażewska-Hrycko w czasie rozmowy z BIZNES24
 

Główny Inspektor Pracy przypomniała, że rolą Państwowej Inspekcji Pracy jest m.in. kontrola zagadnień związanych z prawem pracy i legalnością zatrudnienia. Jak zaznaczyła, przy tak dużej skali obywateli z Ukrainy pracujących w naszym kraju jest to duże wyzwanie, dlatego urząd postawił na działania edukacyjne. „W pierwszej fazie skoncentrowaliśmy się na tym, żeby edukować, szkolić, promować zagadnienia związane z tym, jak legalnie zatrudnić obywateli Ukrainy w Polsce, a obywatelom Ukrainy oferujemy pomoc w zakresie poradnictwa prawnego, jak odnaleźć się na polskim rynku pracy” -  powiedziała.

W tym celu PIP zatrudnia osoby, które posługują się językiem ukraińskim i rosyjskim. Na stronie internetowej urzędu została uruchomiona specjalna zakładka w języku ukraińskim m.in. na temat warunków zatrudnienia w Polsce, różnic między umową o pracę a umową cywilnoprawną, legalnego podjęcia pracy wraz z poradami wideo. Są także dostępne przetłumaczone na język ukraiński i rosyjski, podstawowe dokumenty potrzebne do podjęcia zatrudnienia. „Zachęcam wszystkich do tego, aby zaglądać na naszą stronę” – apelowała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. dostęp obywateli Ukrainy do polskiego rynku pracy. „Przepisy specustawy uprościły procedury dot. zatrudnienia pracowników z Ukrainy” – podkreśliła Główny Inspektor Pracy. Pracodawca został zobowiązany do powiadomienia w ciągu 14 dni za pośrednictwem portalu praca.gov.pl właściwego urzędu pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. „Tak naprawdę jest to jedyny formalny obowiązek, który legitymizuje to zatrudnienie” – powiedziała minister. Dodała jednak, że są także zobowiązania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. „Umowa o pracę przedstawiona pracownikowi z Ukrainy czy każdemu cudzoziemcowi, musi być sporządzona w języku dla niego zrozumiałym” – przypomniała.

Katarzyna Łażewska-Hrycko odniosła się także kwestii zmian legislacyjnych dot. rynku pracy, które zostały zainicjowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. „Potrzebujemy rozwiązań, które długofalowo umożliwią wykonywanie pracy w formule zdalnej czy zdalno-hybrydowej” – podkreśliła. Dodała, że zmiany są konieczne dlatego, że obowiązują przepisy specustawy antycovidowej i jej „tymczasowe rozwiązania są z nami od około dwóch lat, czyli od czasu kiedy pojawiła się pandemia”. Choć Państwowa Inspekcja Pracy nie ma inicjatywy ustawodawczej, to uczestniczy w procesie legislacyjnym pod kątem zgłaszania uwag i wniosków jako ekspert z tej dziedziny.

Wywiad odbył się 27 kwietnia 2022 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Całość wywiadu możesz oglądać tu: https://www.youtube.com/watch?v=Tyn3aIwhtoQ