• RSS
  • Wersja tekstowa
12.05.2022

Konferencja na temat bezpieczeństwa w górnictwie

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski wziął udział w XXII Konferencji pn. „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”, która odbyła się w dniach 10-11 maja 2022 r. w Zawierciu.

Jarosław Leśniewski na konferencji w Zawierciu
 

Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Aktywów Państwowych  zorganizowana została  przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Wydażenie to było kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych i miała na celu między innymi wymianę dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej.   W inauguracyjnej sesji konferencyjnej uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB, Institute of Geonics of the Czech Academy of Science, Department of Geomechanics and Mining Research, Ostrava.