• RSS
  • Wersja tekstowa
13.05.2022

Sejm przyjął sprawozdanie z działalności PIP w 2020 roku

12 maja 2022 roku Sejm RP przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2020. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przedstawiła wyniki działalności PIP za ten okres na posiedzeniu Sejmu 28 kwietnia 2022 roku.

Katarzyna Łażewska-Hrycko w Sejmie
 

W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili w sumie ponad 56 tys. kontroli. Część z nich realizowana była w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. W tym zakresie skontrolowano prawie 16 tys. podmiotów. U niemal połowy z nich inspektorzy znaleźli nieprawidłowości. Działania PIP w ograniczaniu skutków SARS-CoV-2 dotyczyły organizacji stanowisk pracy, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwego wprowadzania rozwiązań związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

- Rok 2020 był dla wszystkich rokiem wyzwań wymuszonych pandemią, które także Państwowa Inspekcja Pracy musiała podjąć, by dalej realizować swoją podstawową misję, ale także stać się ważnym elementem państwa w systemie ograniczania poziomu zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2 w zakładach pracy i wszystkich innych miejscach, gdzie osoby pracujące mogą być narażone na zakażenie koronawirusem – podkreślała  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.