• RSS
  • Wersja tekstowa
17.05.2022 Artykuł archiwalny

Uroczyste otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego

W dniach 12-13 maja 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. Udział w uroczystości wziął Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Tomasz Gajdziński.

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy
Wydarzenie rozpoczęto zwiedzaniem Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, a następnie uroczystym otwarciem gali Urzędu Dozoru Technicznego, podczas której wystąpili zaproszeni goście.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski oraz Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko
Drugiego dnia obchodów odbyła się konferencja pt.: Rola UDT w rozwoju gospodarki i ochrony klimatu, którą rozpoczęto wystąpieniem dr inż. Andrzeja Ziółkowskiego Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Następnie przeprowadzono debatę poświęconą tematyce gospodarki, energii i klimatu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego, emisji w gospodarce, energooszczędności  i odnawialnych źródeł energii. Współuczestniczącą w panelu dyskusyjnym była także Katarzyna Łażewska - Hrycko Główny Inspektor Pracy. Ponadto, podczas konferencji omówiono również zagadnienia związane z nową koncepcją badań technicznych w przemyśle XXI wieku uwzględniając tematykę związaną z digitalizacją gospodarki, robotyką i automatyzacją procesu produkcji, a także sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Wojciecha Manaj Dyrektora Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, który przedstawił kierunki rozwoju Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz Marcina Wołejko eksperta ds. urządzeń ciśnieniowych UDT Oddział w Gdańsku i Irka Barana Kierownika Działu Badań Laboratoryjnych, którzy zaprezentowali kwestie dotyczące Inspekcji w dobie przemysłu 4.0.

Badanie odporności na rozciąganie - zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski