• RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2022 Artykuł archiwalny

Debata o żurawiach wieżowych i szybkomontujących

17 maja 2022 r. w Auli Novum Auditorium Politechniki Bydgoskiej odbyła się Konferencja „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy współudziale Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Pracodawców Pomorza i Kujaw.

Ideą konferencji było szerzenie wiedzy na temat zagrożeń publicznych przy realizacji prac budowlanych. Tym samym stworzyliśmy możliwość wymiany doświadczeń wśród ekspertów z dziedziny nauki, organów kontroli i przedstawicieli firm z różnych branż.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski witając uczestników, odczytał list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko adresowany do uczestników konferencji. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki i Ewaluacji Politechniki Bydgoskiej Łukasz Skowroński oraz p.o. Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski. Doświadczenia związane z zagrożeniami publicznymi oraz BHP przy pracach na żurawiach wieżowych przedstawiła Małgorzata Wieczorek, p.o. nadinspektor pracy.

Kamila Lutyńska Naczelnik Wydziału Inspekcji Kontroli WINB
Kamila Lutyńska, Naczelnik Wydziału Inspekcji Kontroli WINB omówiła przygotowanie terenu budowy pod wykonanie robót z uwzględnieniem eliminowania zagrożeń publicznych oraz przygotowanie terenu budowy pod prace żurawi wieżowych. Mikołaj Kulczyk, starszy specjalista Działu Urządzeń Transportu Bliskiego w UDT Oddział w Bydgoszczy przedstawił zgromadzonym wymagania techniczne dla żurawi wieżowych.

W drugiej części konferencji przedstawiciel związku pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw, Andrzej Wojciechowski przedstawił zagadnienia związane ze szkoleniem operatorów żurawi oraz ich środowiskiem pracy. Przedstawiciel Straży Pożarnej Tomasz Czajka z-ca Komendanta KMPSP omówił ewakuację operatora żurawia wieżowego, natomiast pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy p.o. nadinspektor pracy Marcin Woźniak wygłosił prelekcję „Kontrole żurawi wieżowych w praktyce”.

Nadinspektor pracy Marcin Woźniak
Grzegorz Szatkowski, Wiceprezes Flint System Sp. z o.o. zaprezentował symulator szkoleniowy żurawia wieżowego, który jest połączeniem technologii wirtualnej rzeczywistości z rzeczywistym urządzeniem.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 uczestników. Konferencja była również transmitowana w czasie rzeczywistym na kanale YouTube, gdzie można obejrzeć zarejestrowany materiał /kliknij/.

Symulator szkoleniowy żurawia wieżowego
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, patronat medialny: TVP 3 Bydgoszcz oraz Polskie Radio PiK.