• RSS
  • Wersja tekstowa
26.05.2022 Artykuł archiwalny

Główny Inspektor Pracy gościem honorowym konferencji o awariach budowlanych

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wzięła udział w XXX Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, odbywającej się od 23 maja w Międzyzdrojach. Zaprezentowane zostały m.in. efekty pracy inspektorów na budowie tunelu pod Świną.

Główny Inspektor Pracy na konferencji Awarie Budowlane
– Jestem przekonana, że wydarzenie jest doskonałą okazją do konstruktywnych dyskusji i wymiany poglądów w gronie naukowców, inwestorów, projektantów oraz organów nadzoru i administracji budowlanej, podmiotów, które są żywo zainteresowane możliwością aktywnego wpływania na szeroko pojęte bezpieczeństwo w budownictwie - powiedziała na otwarciu Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. – Prowadzone przez inspektorów pracy kontrole potwierdzają szereg nieprawidłowości w zakresie przygotowania i organizacji jeszcze przed rozpoczęciem robót. Generuje to występowanie nieprawidłowości podczas całego procesu prowadzenia inwestycji.

Podczas „Awarii Budowlanych” szefowa Inspekcji Pracy Łażewska-Hrycko przedstawiła założenia kampanii „Budowa. STOP Wypadkom”, a także zabrała głos w dyskusji poświęconej bezpieczeństwu w budownictwie. Wraz z nią debatowali prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (Politechnika Warszawska), Piotr Kledzik (prezes zarządu PORR S.A.), Grzegorz Dziedzina (p.o. zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ds. utrzymania), Michał Wrzosek (prezes zarządu PERI Polska), Ryszard Trykosko (wiceprezes NDI), Cezary Łysenko (dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A.). Dyskusję moderował Michał Wasilewski z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

– Cieszymy się, że w Państwowej Inspekcji Pracy już od wielu lat mamy partnera, a nie tylko kontrolera – zaznaczał Cezary Łysenko.

– Pieniądze, konsekwencja i świadomość – te trzy filary są niezbędne, by można było mówić o bezpieczeństwie – stwierdził Michał Wrzosek.

Główny Inspektor Pracy na konferencji w Szczecinie
Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreślała natomiast, że budownictwo jest tą branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków ciężkich i śmiertelnych. Na szczęście takie nie miały miejsca na jednej z największych i najważniejszych inwestycji w kraju – budowie tunelu pod rzeką Świną. O tym, jak zadziałały tam dobre praktyki BHP, a także co monitorowała inspekcja pracy mówił Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie.

Zwieńczeniem pobytu Głównego Inspektora Pracy na Pomorzu Zachodnim była wizyta właśnie na placu budowy tunelu.

Wizyta GIP na placu budowy tunelu.
Wizyta GIP na placu budowy tunelu.
Wizyta GIP na placu budowy tunelu.
 

Państwowa Inspekcja Pracy objęła konferencję honorowym patronatem.

Linki do materiałów medialnych:

https://bit.ly/GIPdlaRadioSzczecin

https://bit.ly/GIPdlaTVPKronikaRano

https://bit.ly/GIPdlaTVPKronika