• RSS
  • Wersja tekstowa
26.05.2022 Artykuł archiwalny

O bezpiecznej pracy na jubileuszu „Solidarności”

Absolutnym priorytetem w działaniu Państwowej Inspekcji Pracy jest współpraca z partnerami społecznymi – Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko była gościem XXX Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Pierwszy dzień obrad, 26 maja 2022 roku, rozpoczęły wystąpienia gości Zjazdu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, Wicemarszałka Senatu Marka Pęka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego, Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Burmistrza Zakopanego Leszka Doruli oraz Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko.

GIP
– W centrum programu „Solidarności” zawsze znajdował i znajduje się człowiek, pracownik, który ma zagwarantowaną swobodę korzystania ze wszystkich podstawowych praw, wśród których prawo do wolności i godności wysuwają się na pierwszy plan. Niezwykle ważne jest także prawo do pracy, które umożliwia realizację ludzkich aspiracji, dzięki godziwemu wynagrodzeniu i możliwości utrzymania siebie jak i swojej rodziny – mówiła do delegatów Szefowa Inspekcji Pracy. – To właśnie przedstawiciele Związku Zawodowego „Solidarność” obecni są w zakładach pracy i przedsiębiorstwach, dlatego jesteście Państwo jednym z najważniejszych partnerów, z którymi możemy realizować ustawowe zadania oraz cel, jakim jest zapewnienie pracownikom prawa do bezpiecznej pracy, ochrony wynagrodzenia, należnego wypoczynku czy też przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zatrudnianiu.

Zjazd
Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy zapewniła zebranych, że niezależnie od zmieniającej się w ostatnim czasie sytuacji społeczno-gospodarczej i uwarunkowań międzynarodowych Państwowa Inspekcja Pracy będzie konsekwentnie i z oddaniem wypełniała misję ochrony pracy, dbając o przestrzeganie praw pracowniczych w naszym kraju.

Uroczystą część obrad można śledzić tutaj