• RSS
  • Wersja tekstowa
10.06.2022

130 lat Ruchu Zawodowego Budowlanych

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy oraz Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy byli gośćmi Nadzwyczajnego Kongresu, zorganizowanego w Ameliówce koło Kielc z okazji obchodów 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce, który odbył się 9 i 10 czerwca 2022 r.

Złoty medal 130-Lecia ZZ Budowlani
W pierwszym dniu obrad gospodarz Kongresu, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski, przypomniał historię ruchu zawodowego budowlanych w Polsce, zapoczątkowaną utworzeniem w 1892 r. w Krakowie Stowarzyszenia Robotników Budowlanych. Od 1991 r. kontynuatorem tej tradycji jest Związek Zawodowy „Budowlani”, skupiający pracowników sektora budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu drzewnego, meblarskiego, leśnictwa, ochrony środowiska i służb komunalnych. Obecnie Związek Zawodowy „Budowlani” jest świadomy wagi współczesnych zmian organizacyjnych, technologicznych i nowych wymagań kompetencyjnych w obszarze stosunków pracy i rynku pracy.

Związek działa na rzecz tworzenia układów zbiorowych pracy na różnych szczeblach, realizacji porozumień i umów społecznych oraz obrony osiągniętych uprawnień. Podejmuje inicjatywy służące doskonaleniu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej. Przewodniczący zaznaczył, że Państwowa Inspekcja Pracy jest największym sojusznikiem w walce o praworządność, bezpieczeństwo pracy oraz dysponuje kadrą specjalistów i ekspertów przekazującą swoją wiedzę i doświadczenie na licznych szkoleniach, konferencjach i spotkaniach w całym kraju.

Władze GIP i ZZ Budowlani
Zbigniew Janowski podziękował wszystkim Okręgowym Inspektoratom Pracy za wspieranie działalności związkowej, porady prawne oraz interwencje.

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy zwracając się do uczestników kongresu, podkreśliła, że niewiele organizacji zawodowych może się poszczycić tak bogatą tradycją.

– Kiedy mówimy Związek Zawodowy „Budowlani” to mamy na myśli profesjonalizm i otwartość na współpracę. „Budowlani” to także konkretni działacze zorientowani na dialog, których łączy i cechuje potrzeba zaangażowania i społeczna wrażliwość. Umiejętnie wykorzystują potencjał, by skutecznie reagować na problemy nurtujące polską gospodarkę, szczególnie w obszarze budownictwa, który niezmiennie charakteryzuje wysoki poziom wypadków przy pracy – mówiła do delegatów Szefowa Inspekcji Pracy. – To, co łączy Państwową Inspekcję Pracy i „Budowlanych” to wspólny cel, czyli dążenie do ochrony niezbywalnych praw pracowniczych i partnerstwo poparte wieloletnią owocną współpracą na różnych płaszczyznach.

Dziękując za słowa uznania Szefowa PIP przypomniała, że działacze związkowi w zakładach pracy są dla inspektorów pracy największym sojusznikiem w zapewnieniu bezpiecznej pracy i w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w zatrudnieniu. Inspektorzy zaś nie tylko kontrolują, ale też dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i kompetencjami.

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy zapewniła zebranych, że niezależnie od zawirowań gospodarczych i uwarunkowań społecznych Państwowa Inspekcja Pracy będzie konsekwentnie i z oddaniem wypełniała misję ochrony pracy, dbając o przestrzeganie praw pracowniczych.

W trakcie uroczystości Katarzyna Łażewska-Hrycko odebrała „Złoty medal 130 – lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych”, którym uhonorowano Państwową Inspekcję Pracy.

W takcie Kongresu przyjęto stanowiska oraz rezolucję „Solidarni z pracownikami Ukrainy – dziś i jutro”, apelując o zaangażowanie w akcje pomocy pracownikom w Ukrainie.

Jubileuszowy Kongres ZZ Budowlani