• RSS
  • Wersja tekstowa
13.06.2022 Artykuł archiwalny

30 lat Związku Zawodowego Górników

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski uczestniczył w Rudzie Śląskiej w uroczystej Akademii Jubileuszowej z okazji 30-lecia istnienia Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy
W Hali Widowiskowo-Sportowej w Rudzie Śląskiej 11 czerwca 2022 roku odbyły się obchody 30-lecia Związku Zawodowego Górników w Polsce, podczas których Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy. Z tej też okazji odczytał list z życzeniami od Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Szefowa PIP podkreśliła w nim, jak trudna i ryzykowna jest praca w górnictwie. Inspektorzy pracy doskonale rozumieją skalę zagrożeń oraz duże znaczenie właściwej oceny ryzyka zawodowego. Doświadczenia inspekcji pracy pokazują, jak ważna dla dalszej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie jest ścisła współpraca ze związkami zawodowymi. – To właśnie Państwo jesteście dla nas głównym partnerem w działaniach na rzecz zapewnienia pracownikom prawa do bezpiecznej pracy, ale także godziwego wynagrodzenia i należnego wypoczynku – napisała w liście Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Jubileuszowa akademia
Trzydzieści lat temu Związek Zawodowy Górników w Polsce odrodził się w nowoczesnej formule i stał się bezpośrednim kontynuatorem najlepszych tradycji polskiego górniczego ruchu związkowego. Dzięki jego działalności mogły powstać nowe kopalnie i ich zaplecze. Podczas jubileuszowych przemówień wielokrotnie można było usłyszeć, że dziś siła ZZG w Polsce, to nie tylko wielkie manifestacje, ale także skuteczne działania prawne, które powodują, że dla pracodawców ZZG w Polsce, to wartościowy partner, dla którego najważniejsze jest poczucie sprawiedliwości, godności i poszanowanie praw pracowniczych.

Jubileuszowa uroczystość