• RSS
  • Wersja tekstowa
27.06.2022 Artykuł archiwalny

100 lat nadzoru górniczego w Polsce

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron wzięli udział w uroczystych obchodach 100 lecia nadzoru górniczego w Polsce.

Jubileuszowe obchody
Obchody jubileuszowe odbyły się 24 czerwca 2022 roku w sali koncertowej Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Jubileusz 100 lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego to historyczne wydarzenie, które trwale jest związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Z tej właśnie okazji Zastępca Głównego Inspektora Pracy odczytał list z życzeniami od Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski
Podczas uroczystości Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek podkreślił, że głównym zadaniem nadzoru górniczego pozostaje dbanie o bezpieczeństwo w nadzorowanych zakładach. Zaznaczył również istotną rolę, jaką pełni Państwowa Inspekcja Pracy wśród ważnych partnerów WUG. W swoim wystąpieniu nawiązał do trudnych, niesprzyjających świętowaniu jubileuszy, wydarzeń ostatnich lat i miesięcy – pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie, a także do kwietniowych katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka, w wyniku których zginęło 26 górników i ratowników górniczych. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Zebrani na jubileuszowej uroczystości uczestniczyli w premierze filmu prezentującego WUG i jego historię oraz ludzi, którzy go tworzą. Ponadto, dla upamiętnienia stulecia Urzędu, z inicjatywy pracowników nadzoru górniczego przeprowadzono renowację nagrobka pierwszego powojennego prezesa WUG Romana Brzeskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, posłowie, senatorowie, przedstawiciele instytucji publicznych współpracujących z WUG, członkowie kierownictwa przedsiębiorstw górniczych oraz przedstawiciele świata nauki.

Uroczystość jubileuszowa