• RSS
  • Wersja tekstowa
30.06.2022

Podsumowanie projektu ECMIN

29 czerwca 2022 roku w Lublinie odbyła się konferencja zamykająca projekt ECMIN (European Construction Mobility Information Network) organizowana przez Europejską Federację Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa oraz Związek Zawodowy „Budowlani”.

Zdjęcie grupowe uczestników Konferencji
 

Spotkanie było okazją do omówienia wyzwań związanych z zapewnieniem większej ochrony i bardziej sprawiedliwego rynku pracy pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji, a do takich należą pracownicy migrujący i delegowani.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele europejskich związków zawodowych budownictwa i pokrewnych sektorów z Bułgarii, Francji, Chorwacji, Szwecji, Finlandii, Danii, Holandii, Rumunii, Polski, Hiszpanii, Ukrainy i Belgii, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu Pracy. W konferencji uczestniczyli również: Bartłomiej Baran, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii; Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Architektury i Rozwoju, Artem Walach, konsul generalny Ukrainy w Lublinie oraz Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie.

Prelegenci drugiego panelu
 

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, Małgorzata Wojda, okręgowy inspektor pracy w Lublinie, Wojciech Dziedzic, starszy inspektor pracy – główny specjalista oraz Dariusz Kozłowicz, nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie.

Wystąpienie Johana Lindholma przewodniczącego Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa
 

Konferencję otworzyli Johan Lindholm, przewodniczący Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa oraz Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”.

W trakcie spotkania symbolicznie zamanifestowano solidarność z Ukrainą, odbyła się też debata, w której wzięli udział przedstawiciele ukraińskich związków zawodowych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował stoisko z broszurami na temat bezpieczeństwa pracy w budownictwie, wypadków przy pracy oraz legalności zatrudnienia, wydawanymi przez Główny Inspektorat Pracy. Broszury dostępne były w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim.

Wystąpienie Artem Walach Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie
 

W ramach projektu ECMIN powstała witryna www.constructionworkers.eu, gdzie można uzyskać informacje o stawkach i warunkach pracy w różnych krajach Unii Europejskiej. Informacje dostępne są tam we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej. Celem witryny jest udzielenie pomocy pracownikom danego sektora w uzyskaniu dostępu do zwięzłej informacji na temat ich praw. Pracownicy mogą tam również znaleźć informacje umożliwiające kontakt ze związkami zawodowymi w kraju swojego pochodzenia lub w państwie, w którym są zatrudnieni, w celu otrzymania bezpośredniego wsparcia. Czasowa migracja, a w szczególności delegowanie pracowników ma zasadnicze znaczenie w sektorze budowlanym, ponieważ charakteryzuje się on dużą mobilnością pracowników, wysokim popytem na wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą oraz silną konkurencją. Zasada „taka sama płaca za taką samą pracę na takim samym stanowisku” nie zawsze jest tu respektowana.

Na poziomie europejskim inicjatywa ta jest odpowiedzią na dyrektywę 2014/67/WE, która uwypukla potrzebę poprawy dostępu i zwiększenia przejrzystości zasad i warunków zatrudnienia w różnych państwach członkowskich UE, w celu zapewnienia właściwego stosowania dyrektywy 96/71/WE, a tym samym zapewnienia ochrony praw pracowników delegowanych.