• RSS
  • Wersja tekstowa
04.08.2022

O kontrolach legalności zatrudnienia w wywiadzie dla Newserii

Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

Dariusz Górski podczas wywiadu dla Newserii
 

W wywiadzie, który ukazał się 4 sierpnia 2022 r., Dariusz Górski powiedział, że w pierwszym półroczu br. inspektorzy pracy przeprowadzili ok. 15 tys. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia, z których 10 tys. dotyczyło obywateli polskich, a 5 tys. cudzoziemców.

– Legalność zatrudnienia jest przez nas analizowana przez pryzmat trzech elementów formalnych. Pierwszym jest zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, drugim umowa o pracę zawarta na piśmie w wymaganym terminie. Z kolei trzeci dotyczy osób bezrobotnych zgłoszonych do rejestrów powiatowych urzędów pracy, które nie powiadamiają tegoż urzędu o fakcie podjęcia pracy i popełniają w ten sposób nadużycie – tłumaczył Dariusz Górski.

Jak przyznał, liczba kontroli realizowanych przez PIP w ubiegłym roku z uwagi na pandemiczny czas była mniejsza w porównaniu z pierwszym półroczem br. – Niemniej jednak, jeśli porównamy liczby skontrolowanych podmiotów, to możemy przyjąć, że skala nieprawidłowości utrzymuje się na zbliżonym poziomie, tak jeśli chodzi o ujawniane przypadki niepotwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę w wymaganym terminie, jak i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.

Dyrektor zaznaczył, że sankcje nakładane przez inspektorów pracy są przez wielu postrzegane jako nieodstraszające i dlatego też są nieskuteczne. – Wnioskujemy nie tylko o podwyższenie wysokości tych kar, ale i o zmianę filozofii nakładania takich sankcji – powiedział. Podkreślił przy tym, że w krajach takich jak Austria, Finlandia czy Norwegia wysokość kar za nielegalne zatrudnienie jest bardzo wysoka.

Cały wywiad dostępny jest pod linkiem:

https://biznes.newseria.pl/news/coraz-wiecej-kontroli,p2096043862