• RSS
  • Wersja tekstowa
16.08.2022

Wizyta przedstawicieli gruzińskiej inspekcji pracy

Państwowa Inspekcja Pracy od 10 do 12 sierpnia 2022 r. gościła delegację Urzędu Inspekcji Pracy w Gruzji w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu.

Zdjęcie grupowe uczestników wizyty studyjnej w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu
 

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wraz z zastępcą GIP Jarosławem Leśniewskim spotkali się z delegacją gruzińskiej inspekcji pracy, której przewodniczyła Nato Natenadze, pierwszy zastępca Głównego Inspektora Pracy. W spotkaniu udział wzięły również przedstawicielki Rady Europy - koordynatorki projektu „Wzmacnianie ochrony praw socjalnych i gospodarczych w Gruzji”, w ramach którego zrealizowana została wizyta studyjna. Jej celem było przekazanie doświadczeń dotyczących zarządzania, planowania oraz prowadzenia działań nadzorczo-kontrolnych przez przedstawicieli PIP w Polsce.

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy podczas spotkania z przedstawicielami gruzińskiej inspekcji pracy

Pierwszego dnia dziewięcioosobowa delegacja została powitana we Wrocławiu przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko. Następnie rozpoczęły się zaplanowane na ten dzień prelekcje. Jako pierwsza głos zabrała Nato Natenadze, pierwszy zastępca Głównego Inspektora Pracy w Gruzji, która omówiła model funkcjonowania gruzińskiego Urzędu Inspekcji Pracy. Po niej Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, przedstawił polski model działalności PIP.

O współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z rządem, pracodawcami i pracownikami, a także o szkoleniu inspektorów pracy opowiedział Michał Wyszkowski, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru w Poznaniu. Kolejną kwestią, którą poruszył, były kontrole tzw. prawnej ochrony pracy. W swojej prelekcji wskazał wyzwania, z którymi zmagają się inspektorzy pracy. Interesującą problematyką dla strony gruzińskiej były kwestie związane z uregulowaniami dotyczącymi pracy dzieci i młodocianych.

Pierwszy dzień w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu zakończył się prelekcją o kontroli stanu bhp oraz o zasadach potwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych w praktyce, którą wygłosił starszy inspektor pracy – specjalista Bogdan Solawa, z OIP w Krakowie. Ze strony gości padło bardzo dużo pytań m.in. o to, w jaki sposób Polska implementowała unijne przepisy o czasie pracy, jak wygląda kwestia pracy w godzinach nadliczbowych i jakie jest za nie wynagrodzenie.

Drugiego dnia delegacja obserwowała polskich inspektorów pracy podczas czynności kontrolno-nadzorczych w zakładach pracy. Uczestniczki wizyty z Gruzji były pod ogromnym wrażeniem sposobu prowadzenia kontroli przez inspektorów pracy z Wrocławia, którzy doradzali, instruowali i proponowali przedsiębiorcom rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej omówiono przebieg obserwowanych kontroli. Uczestniczki delegacji zadawały też pytania o sytuację pracowników młodocianych oraz wchodzących na rynek pracy młodych pracowników. Na koniec wizyty Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przedstawiła misję urzędu. Podkreśliła też rolę kształcenia inspektorów pracy, wskazując, iż bez wiedzy i doświadczenia urząd nie mógłby funkcjonować kompetentnie i merytorycznie.