• RSS
  • Wersja tekstowa
08.09.2022

Służba BHP 4.0

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 8 września 2022 r. w IV Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Służba BHP 4.0”. Forum zostało zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, a Państwowa Inspekcja Pracy jest partnerem tego wydarzenia.

Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP
 

Celem forum jest dyskusja w gronie ekspertów z różnych dziedzin na temat współczesnej służby bhp w zmieniającym się przemyśle, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy powiedziała Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP.

Katarzyna Łażewska-Hrycko w swoim wystąpieniu przypomniała dokument „Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy”, który przewiduje działania na najbliższe lata w sprawie BHP. Celem planu jest ochrona niemal 170 mln pracowników w UE przed wypadkami i chorobami związanymi z pracą.

Katarzyna Łażewsk-Hrycko w trakcie Forum Służby BHP
 

Realia rynku pracy dynamicznie się zmieniają, dlatego Europie potrzebne są nowe ramy strategiczne. Państwowa Inspekcja Pracy, będąc członkiem Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy, w oczywisty sposób uwzględnia wskazane w strategii ramowej cele, adaptując je do polskich realiów i problemów obserwowanych podczas kontroli. Znajduje to odzwierciedlenie w przygotowywanych programach działania Państwowej Inspekcji Pracy na kolejne lata i okresy trzyletnie – podkreśliła Główny Inspektor Pracy.

Jarosław Leśniewski w trakcie Forum Służby BHP
 

Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektor Pracy, w swoim wystąpieniu zaprezentował temat  „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie – strategia UE a działania PIP”.

W dyskusjach i panelach organizowanych w ramach forum uczestniczyli także Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP i Magdalena Pasik, główny specjalista z Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.