• RSS
  • Wersja tekstowa
19.09.2022 Artykuł archiwalny

Główny Inspektor Pracy gościem Polskiego Radia

Musimy mieć świadomość, że jeżeli ja dzisiaj jestem ofiarą mobbingu, to za chwilę ofiarą może być mój kolega. Im bardziej będziemy budowali porozumienie z pracownikami i mówili głośno o tym zjawisku, tym łatwiej będzie nam przeciwdziałać mu w miejscu pracy – powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podczas rozmowy z Joanną Racewicz w Programie 1 Polskiego Radia.

Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas wywiadu w Programie 1 Polskiego Radia
 

Mobbing – czyli prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie – to jedno z najbardziej negatywnych zjawisk, do jakich dochodzi w niektórych firmach. Pracownicy często boją się o tym mówić. O ile przepisy nie precyzują, co znaczy długotrwale i uporczywie, to orzecznictwo sądowe już mówi o tym, że co najmniej pół roku. Jeżeli zjawisko jest bardzo natężone, to może to być też jednodniówka. Oczywiście, jeśli takie wypowiedzi mają charakter wypowiedzi powtarzających się i dodatkowo dochodzą na przykład sytuacje związane z dyskredytowaniem zarówno umiejętności i kompetencji pracownika, nieuzasadniona krytyka, jak i z kwestiami dotyczącymi relacji między pracownikiem a przełożonym w kontekście uniemożliwienia mu tych kontaktów tłumaczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, zapewniając, że zawsze można zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy udzielą porady oraz przeprowadzą czynności kontrolne.

Audycji można posłuchać tutaj.